BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İçerik Pazarlama

İçerik Pazarlama

Nispeten yeni bir pazarlama uygulaması olarak içerik pazarlama, müşterinin karşısına çıkıp onu durdurmaya yönelen geleneksel reklâmdan ve müşteriyi sıkıştıran öteki etkileme çabalarından farklı yaklaşımıyla pazarlamacıların dikkatini çekiyor.Nispeten yeni bir pazarlama uygulaması olarak içerik pazarlama, müşterinin karşısına çıkıp onu durdurmaya yönelen geleneksel reklâmdan ve müşteriyi sıkıştıran öteki etkileme çabalarından farklı yaklaşımıyla pazarlamacıların dikkatini çekiyor. Hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kendine bir fayda sağlayan muhtevanın sağladığı güven, itibar ve otorite sayesinde, müşterinin direnci ve satış önündeki engeller daha rahatlıkla aşılabiliyor. İçerik (muhteva) terimi, insanların dikkatini çeken, ilgisini uyandıran, arzusunu tetikleyen ve bir davranışa davet eden bilgi ve verileri belli bir biçim ve anlamlı bir bütünlük içinde sunan mesaj paketleri olarak tanımlanıyor. İçerik Pazarlama, “müşterilerinizin neye ihtiyaçları olduğunu anlama ve bunları ona uygun bir bağlamda, dikkat, ilgi çekecek ve vazgeçilemeyecek bir yoldan ulaştırabilme sanatı” olarak tarif ediliyor. Ürünle ilgili bilgiler kadar, sektördeki işle ilgili en iyi uygulamalar, örnek vak’alar, başarı hikâyeleri, fikir önderleri ve daha fazlası yoluyla müşterilerle ilişkiler oluşturulmaya çalışılıyor. Müşteriyi ilgilendirecek içerikleri sağlamak suretiyle firma güvenilir bir kaynak olarak algılanır hale geliyor, müşterilerin güveni kazanılıyor, müşterinin satınalmaya teşviki daha kolay oluyor. Bu konuyu işleyen bir yazar, “işletme okullarında hiç kimse bize, başarılı birer pazarlamacı olmak için başarılı birer yayıncı olmamız gerektiğini söylememişti” derken İçerik pazarlamanın yayıncılıkla yakınlığına işaret ediyordu. “Artık firmalar, insanları kendilerine ‘abone’ yapmaya, sadık izleyicileri haline dönüştürmeye gayret ettikleri gruplara ve bireylere yönelik cazip içerikleri, en az medya mesleğindeki uzmanların ürettiği kalitede hazırlayıp, yaymak zorundalar” diyordu. Geleneksel reklâm araç ve yaklaşımlarının müşteri üzerinde giderek daha az etkili olmaya başlaması, bu pazarlama türüne ilgiyi arttıran etkenlerden biri. Ayrıca, üretilen içeriklerin değişik biçimlerde, değişik araçlarla ve değişik taktiklerle kullanılabilir olması da bu uygulamaları çekici kılıyor. Aynı içerikten, değişik departmanlarca değişik maksatlarla yararlanılabiliyor. İlgilenmekte fayda var... > (Pazarola, pazar günleri yayınlanır.)
Reklamı Geç
KAPAT