BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Boğaziçi imara açılacak

Boğaziçi imara açılacak

Düzenlemeye göre, imara kapalı olan "İstanbul Boğazı Öngörünüm Bölgesi"ne 1000 metrekarelik olan arsaların üzerine yapılacak olan konutlar iki katı geçmeyecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tamamı yeşil alanlara dönüştürülmek için imara kapatılan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ni imara açmak için düzenleme hazırladı. Düzenlemeye göre daha önce imar planında konut alanı olarak ayrılmış, ancak üzerine yapı yapılamamış alanlara taban alanı katsayısı yüzde beşi ve bodrum hariç iki katı geçmeyecek şekilde konut yapılabilecek. 1000 m2 ŞARTI ARANACAK Konut yapılması için, konut yapılacak parselin veya bu parsele bitişik veya bitişik olmayan parsellerin alanlarının toplamının en az 1000 m2 olması gerekecek. Bu parsellerden bitişik olanlar bu parsel ile birleştirilecek, uygulama kapsamındaki parsellerden mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yalnızca birinin üzerinde yapı yapılabilecek. Yapı yapılamayacak parsellerin imar hakkı, yapı yapılacak olan parsele transfer edilecek. İmar hakkı başka bir parsele devredilen parsellere yapı inşa edilemeyecek. KORU VE MESİRE YERİNE DE İMAR Boşaltılan parsel ve bina taban alanı dışında kalan bölgeler, belediyeye park ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak terk edilecek. 5000 m2 ve daha büyük parsellerde ise, parselin en az yarısının kamuya düzenleme ortaklık payı olarak terk edilmesi kaydıyla imara izin verilecek. Bu şartlar altında özel mülkiyete ait 5000 m2 ve üzerinde, planda; koru, koruya katılacak alan, mesire yeri, spor alanı, ağaçlandırılacak alan, tarım alanı, bostan ve yeşil alan gibi fonksiyonlardaki özel mülkiyete ait parseller de imara açılmış olacak. PARSELİN YARISI BELEDİYEYE Yapı yapılmayacak parsel veya parsellerin belediyeye terk edilmesi zorunlu olacak. Boğaziçi öngörünüm bölgesinde kamuya terk edilecek alanların ayrıştırılması dışında ifraz yapılamayacak. Kamuya terk işlemleri gerçekleştirilip tescil edilmeden yapı ruhsatı tanzim edilemeyecek. Yapılacak yapılarda arazinin yükselme yönünde en az 10 metre derinliğinde olmak şartıyla kademelendirme yapılabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT