BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Muhammed Bisâtî

Muhammed Bisâtî

"Lokman Hakim buyurdu ki: Üç kimse, üç yerde bilinir. Hilm sahibi kimse kızgınlık zamanında, kahraman harbde, arkadaş ve gerçek dost ihtiyâç zamanında."Muhammed Bisâtî rahmetullahi aleyh, Mısır'da yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 760 (m. 1359) senesinde doğdu. 842 (m. 1439) senesinde vefât etti. Buyurdu ki: Katâde (radıyallahu anh) anlattı: "Mûsâ (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: "Yâ Rabbî! Senin gazâbının ve rızânın alâmeti nedir?" Bunun üzerine Allahü teâlâ; "Size iyilerinizi âmir yaptığım zaman, bu rızâmın alâmetidir. Kötülerinizi âmir yaptığım zaman, bu da gazâbımın alâmetidir" buyurdu." Süfyân bin Uyeyne buyurdu ki: "Bize şu haber ulaştı: Gecenin evveli olunca, semâdan bir münâdî şöyle seslenir. "Haydi ibâdet edenler kalksın!" O zaman âbidler kalkar, Allahü teâlânın dilediği kadar namaz kılarlar. Sonra yine bir münâdî; "Allahü teâlâdan af ve mağfiret istiyenler nerede?" diye seslenir. Onlar da Allahü teâlâdan af ve mağfiret istemek için duâ ederler. Fecir doğduğu zaman, yine bir münâdî; "Haydi gâfiller kalksın!" der. Onlar da yataklarından, ölülerin kabirlerinden tembel olarak kalkması gibi kalkarlar. Gece ibâdetle meşgûl olanın, gözleri uykusuzluktan sönük, fakat kalbi sevinçlidir." İbn-i Abbâs radıyallahu anh buyurdu ki: "Müslüman bir kadıda şu üç şeyin bulunması uygun değildir: Kin, hased ve hiddet." Lokman Hakim buyurdu ki: "Üç kimse, üç yerde bilinir. Hilm sahibi kimse kızgınlık zamanında, kahraman harbde, arkadaş ve gerçek dost ihtiyâç zamanında." Muhammed bin Selâm şöyle buyurdu: "Seninle dostluğu ihtiyâç zamanında olan kimseyi, kendine arkadaş ve dost edinme. Çünkü, onun sana olan ihtiyâcı bitince, dostluk ve arkadaşlığı da biter." Ebüdderdâ (radıyallahu anh) buyurdu ki: "Üç şey beni güldürdü. Üç şey de ağlattı. Beni güldüren üç şey şunlardır: 1-Ölüm kendisini isteyen kimsenin, dünyâda uzun emel sahibi olması, 2- Akıllı olup da, kendisinden akla uygun işlerin sâdır olmadığı kimse, 3- Rabbinin kendisinden râzı olup olmadığını bilmediği hâlde gülen kimse." Süfyân-ı Sevrî şöyle anlattı: "Lokman Hakîm'e; "Hangi ameline daha çok güveniyorsun?" diye sorulunca; "Mâlâya'nîyi (faydası olmayan şeyleri) terk etmeme" cevâbını verdi." Muhammed bin Selâm anlatır: "İlim ehlinden birisi buyurdu ki: Sana fayda vereceğini bildiğin yerde yalanı terk et. Çünkü yalan, senin için zararlıdır. Sana zarar vereceğini bildiğin yerde ise, doğruluğa yapış, zira o sana fayda verir." Rebî' bin Heysem şöyle buyurdu: "Bedenin hastalığı günâhtır, ilacı ise istiğfardır. Şifâsı da günahlara dönmemektir."
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT