BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ben de, sizin gibi bir insanım”

“Ben de, sizin gibi bir insanım”

Allahü teâlânın var ve bir olduğunu bildiren ilahi dinlerin hepsi, insanlar tarafından bozulmadan evvel, inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynı idi.Allahü teâlânın var ve bir olduğunu bildiren ilahi dinlerin hepsi, insanlar tarafından bozulmadan evvel, inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynı idi. Musa aleyhisselamdan başlayarak Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama kadar gelen üç büyük din, yani Musevilik, İsevilik ve İslam dinleri, hep Allahü teâlânın bir olduğunu ve Allahü teâlânın Peygamberlerinin bizim gibi bir insan olduğunu bildirmiştir. Ancak Yahudiler, İsa ve Muhammed aleyhimesselama inanmamışlardır. Hıristiyanlar, putlara tapınmaktan bir türlü kurtulamamışlar ve İsa aleyhisselam, “Ben de, sizin gibi bir insanım. Allah’ın oğlu değilim” dediği halde, İsa aleyhisselamı Allah’ın oğlu sanmışlar, Baba (Allahü teâlâ), Oğul (İsa aleyhisselam) ve Ruh-ul-kuds ismi ile üç ayrı ilaha tapınmağa başlamışlardır. Bunun yalan ve yanlış olduğunu anlayan ve düzeltmeye uğraşanlar arasında Honorius gibi papalar da vardır. Bu yanlış itikadları, ancak Allahü teâlânın gönderdiği son Peygamberi, Muhammed aleyhisselam vasıtası ile neşrettirdiği, İslam dini ile düzeltilmiştir. O halde, bu üç dinin hakiki esaslarını kendisinde toplayan ve bu dinleri içerlerine sokulmuş olan hurafelerden temizleyen hakiki, doğru dinin, İslam dini olduğunu kimse inkar edemez. Müslümanlığı kabul etmiş bir İngiliz olan Fellowes diyor ki: “Hıristiyanlığın birçok yanlış akidelerini, inançlarını düzeltmeye kalkan Martin Luther, bilmiyordu ki, kendisinden tam 900 sene evvel Hz. Muhammed İslamiyeti neşrederek, bütün bu kusurları düzeltmiştir. Bunun için, İslamiyeti, hurafelerden tamamen temizlenmiş nasraniyyetin mütekamil bir şekli olarak kabul etmek ve Muhammed aleyhisselamın son Peygamber olduğuna inanmak lazımdır.” Hakiki bir Müslüman, gösterişten, riyadan uzak durur. İbadetini herkesin yanında gösteriş olarak yapmaz. Nafile olan ibadeti gizli yapar, farz ibadetler açık veya toplu olarak camide icra olunur İyi bir Müslüman, iyilik yapmak veya sadaka vermek isterse, bunu gizli olarak ve iyilik yaptığı veya sadaka verdiği insanın kalbini kırmadan, onu incitmeden, yaptığı iyiliği başına kakmadan yapar. Allahü teâlâ, bunun böyle yapılmasını Kur’an-ı kerimde birçok yerde emir buyurmaktadır. Müslüman, harama helala dikkat eder. Peygamber efendimiz: “Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir lokma haram yiyenin kırk gün ibadetleri kabul olmaz. Haram para ile alınan bir cilbab ile, yani gömlekle kılınan namaz kabul olmaz” (Namaz borcundan kurtulursa da vadedilen sevabı alamaz) ve “Haram para ile verilen sadaka kabul olmaz. Günahı azalmaz” buyurmuştur. Hülasa, hakiki Müslüman, bütün iyi huylara sahip, vakarlı, seciyeli, bedenen ve ruhen tertemiz, her dürlü itimada layık, mükemmel bir insandır. Yarın; Allah dostlarını sevmenin fazileti
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT