BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TÜRK TARIMI - 4 -

TÜRK TARIMI - 4 -

Bugün dile getirilenler de öncekilerden pek farklı değil! Birçok alanda yıllardan beri görülen; “araştırma, inceleme, rapor haline getirme ve anlatma pekiyi, ama icraat ve çözüm zayıf” formülü, tarım için de geçerli ne yazık ki...Türk tarımını içinde bulunduğu çıkmazdan düzlüğe çıkarmak için her dönem belli çalışmalar yapılmasına rağmen, şu ana kadar etkili “reform paketi” hayata geçirilemedi. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 1998’de Hazine ve ilgili kuruluşlarla ortaklaşa bir “Tarım Raporu” hazırlamıştı. Buna göre, tarımda istihdam edilen kişi başına toplam transferler, 1996’da 170 milyon lira iken, bu rakam 1997’de 226 milyona yükselmiş. Sektöre, 1994’te toplam 67 trilyon lira kaynak sağlanırken, 1998’de bu rakam, kredilerin düşük faizleri nedeniyle, 1 katrilyon 278 trilyon liraya fırlamış... Kaynak aktarımının tarımsal destekleme alımlarıyla ilgili KİT’ler ve Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen rapor, destekleme alımları çerçevesinde 1998’de Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) 399 trilyon lira, Tekel’e 140 trilyon lira, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri’ne de 301 trilyon olmak üzere, toplam 840 trilyon lira kaynak ayrıldığını gösteriyordu. Sektörde gübre sübvansiyonu, süt üretimi teşvik primi, zirai ilaç desteğiyle tohumluk ve fidan primi gibi girdi destekleri uygulandığı dile getirilen raporda şu hususlar yer alıyordu: “Tarımsal girdi sübvansiyonları için yapılan ödemeler, gübrede 119 trilyon, sütte 9 trilyon 540 milyar, zirai ilaç desteğinde 9 trilyon 250 milyar, tohumluk ve fidan yardımında 2 trilyon 210 milyar lira olmak üzere toplam 140 trilyon liradır. Tarımsal KİT’lerin toplam zararı 33 trilyon 661 milyar liraya, Ziraat Bankası’nın gelir kaybı ise 168 trilyon 825 milyar liraya ulaşmaktadır.” Raporda yer alan ilginç noktalardan biri de, sektöre çeşitli yollardan kaynak aktarılmasına rağmen, bu kaynağın tamamının çiftçinin eline geçmediği yolundaki ifadelerdi. “Vadeli” stratejiler DPT raporunda, Türkiye’nin tarımda sürdürülebilir kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ve amaçları şöyle sıralanıyordu: * Üretim dünya pazarlarında rekabet edilebilir şartlarda ve pazar sinyallerine uygun geliştirilmeli. * Üretici gelirlerinde istikrar sağlanmalı. * Gıda güvenlik ve güvenirliği sağlanmalı. * İhracat artmalı ve çok taraflı dünya ticaret sistemine uyum sağlanmalı. * Tarımsal desteklerle ilgili kamu finansman desteği azaltılmalı. * Tarımsal üretimde kalite ve verimlilik artırılmalı. Temel politika ve stratejiler Bu konudaki görüş ve tavsiyelerden bazıları da şöyle: * Üretimin serbest rekabet şartlarına uygun şekilde gelişmesine izin verilmeli. * Fiyat müdahalelerinden uzaklaşılmalı. * Ürün borsa ve hallerinin gelişmesine imkan sağlanmalı. * Tarım ve dış ticaret politikalarında, Dünya Ticaret örgütü anlaşmasının tarımla ilgili hükümleri ve AB ortak tarım politikası ve tarım alanında Türkiye-AT ilişkilerinde beklenen gelişmeler dikkate alınmalı. * Temel ürünlerle ilgili bir fiyatlama sistemi oluşturulmalı... * Kırsal kalkınmaya önem verilmeli. * Su ürünleri faaliyetleri geliştirilmeli. Yeniden yapılanma İki yıl önceki raporda bunlar belirtilirken, Bakanlığın icraatlarını anlatan kitapta, geleceğe yönelik “Tarımda Yeniden Yapılanma Programı” şöyle sıralanıyor: * Yeni destekleme sistemlerini geliştirmede kullanacağımız “Tarımsal Veri Tabanı” oluşturulması. * Tarımsal ürün planlamasının gerçekleştirilmesi. Tarımsal ürünlerin Pazar ve pazarlama organizasyonlarının geliştirilmesi. Tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi, sigortalanması. * Bakanlık teşkilatının yeniden düzenlenmesi, tarım topraklarının korunması. * Tarımda, özellikle koordinasyon eksikliği ve yetki dağınıklığını önleyecek “Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun” oluşturulması ve bütün tarımsal desteklerin tek elden organize edilmesi. * Tarımsal üretim içinde, hayvansal üretimin payının yüzde 70’lere çıkarılması. Bu arada, Ocak ayı içinde Türkiye’ye gelen Dünya Bankası tarım uzmanlarından oluşan heyetle yürütülen görüşmeler, “tarım reformu”na yönelik bir dizi inceleme ve tespitlere konu oldu. Heyetin tavsiye ettiği, “Tarımsal Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu”nun daha aktif çalışmasına yönelik teklifi dikkate alınarak; “Tarım Birliklerinin Yeniden Yapılandırılması” ve “Doğrudan Gelir Desteği” konularında iki çalışma grubu oluşturuldu. Devam edecek
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86771
  % -0.03
 • 6.0043
  % -0.6
 • 6.7092
  % -0.48
 • 7.6486
  % -0.38
 • 246.92
  % -0.74
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT