BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kira geliri için ev alınır mı?

Kira geliri için ev alınır mı?

Evimde iki Iraklı kalmakta. Aylık kira bedelleri 90 milyon TL idi. Şimdi kendileri 60 milyon TL’ye kirayı indirmişler.İstanbul Cerrahpaşa’dan ismi Mahfuz okuyucumuzun sorusu şöyle: Evimde iki Iraklı kalmakta. Aylık kira bedelleri 90 milyon TL idi. Şimdi kendileri 60 milyon TL’ye kirayı indirmişler. Bunu da üç ay oldu ödemiyorlar? Ne yapmalıyım? Konsolosluğa şikayet etsem çare olur mu? Cevap: Kıymetli okuyucumuz, kiracınızın kendiliğinden kira bedelini indirme şeklinde bir hukuki hakkı yoktur. Aranızda yazılı kira akdi var ise kiracının bu şekilde kira bedelini indirmesi yetkisiz ve geçersiz olduğundan, siz tam kira bedeli üzerinden talepte bulunma imkanına sahipsiniz. Elinizde bulunan yazılı kira akdindeki artış oranı prensip itibariyle geçerli ise de, son yapılan düzenlemeler neticesinde bu artış oranı 2000 yılı için % 25 ve 2001 yılı için ise %10 ile sınırlandırılmıştır. Biz aşağıdaki açıklamayı, kiracınız ile usulüne uygun olarak yapılmış yazılı kira akdinizi var kabul ederek yapıyoruz. Davadan davaya Kira parasını ödemeyen kiracı hakkında öncelikle 51 örnek ödeme emrine dayalı ve tahliye istekli icra takibi yapmanızı öneririz. Bunun manası şudur: İcra Müdürlüğüne gidiyorsunuz. Kiracım şu ayların kira bedelini ödemedi. Aylık kira bedelim de 90 milyon TL’dir. Yazılı kira kontratım da şudur diyerek tahliyeyi de kapsayacak şekilde bir dosya açtırıyorsunuz. Bu dosyadan kiracınıza tebligat çıkartılır. Kiracınız, bu dosya bilgilerine 7 gün içinde itiraz edebilir. Mesela, kira akdi altındaki imza bana ait değildir, kira bedelini ödedim, aylık kira bedeli 60 milyon TL’dir gibi itirazlarda bulunabilir. Veya sükut edebilir. 30 gün içinde ödeme yapar ise, kira bedelinizi almış olursunuz ama bu size bir haklı ihtar imkanını verir. 30 gün içinde kira bedeli ödenmez ise kiracı itiraz etmiş olsun veya olmasın İcra Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki İcra Tetkik Merci Hakimliğine müracaat ediyorsunuz. Var ise itirazın kaldırılmasını, akdin feshini, kiracının mecurdan tahliyesini, takibin devamını, haksız itiraz nedeniyle % 40’tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının ve masraf ile ücreti vekaletin talep ve tahsilini istiyorsunuz. Tahliyenin yolları masraflı Bu aldığınız karar 10 gün içinde temyizi kabil bir karardır. Ancak temyiz edilmez veya tehiri icra vesikası getirilmez ise, bunun için mehil vesikası alınmaz ise tahliye imkanınız doğacaktır. Bunun için İcra Müdürlüğündeki dosyasına tekrar dönüp, yolluk masraflarını yatırıp, bir de araç temin edip, hamallar ile ve gerekirse polis marifeti ile kiracınızın kapısına gelirsiniz. Kapalı ise çilingirde almanız gerekmektedir. Kiracınız ev içindeki malları teslim almaz ise bunları yediemine koydurmanız gerekmektedir. Tabii, bunlar hepsi masraf gerektirmekte olup, hepsini de peşin olarak siz yapacaksınız ve bulursanız kiracının mallarını icra marifeti ile sattırarak tahsil edeceksiniz. Hülasa, kira geliri için ev satın alınmayacağını da uzun ve masraflı tecrübe neticesinde öğrenmiş bulunuyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT