BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa bankalarında yeni eğilimler

Avrupa bankalarında yeni eğilimler

Faizsiz bankacılık alanındaki hizmetlere bu hafta da Deutsche Bank katıldı. Almanya’nın birinci, dünyanın 18. büyük finansal kuruluşu olan Deutsche Bank’ın varlıklarının toplamı 850 milyar dolar yani, Türkiye’deki milli gelirin neredeyse üç katını bulmaktadır.Faizsiz bankacılık alanındaki hizmetlere bu hafta da Deutsche Bank katıldı. Almanya’nın birinci, dünyanın 18. büyük finansal kuruluşu olan Deutsche Bank’ın varlıklarının toplamı 850 milyar dolar yani, Türkiye’deki milli gelirin neredeyse üç katını bulmaktadır. Petrol fiyatlarının hızla artışının ardından büyük kuruluşlar, Ortadoğu’daki petrol gelirlerinden pay kapmayı temel hedef edinmişlerdir. Bu stratejinin önderliğini ise halen dünyanın en büyük bankası olarak kayıtlara geçen Citi Group başlatmıştır. Başlangıçta özel bir bölüm (windows) açan bu dev kuruluş, Körfez ülkelerindeki tasarrufları toplayıp değerlendirebilmek için ayrıca özel bir İslam Bankası kurmuş ve bunu hızla geliştirmiştir. 1990’lı yılların başında dünyanın saygın finansal kuruluşları da Ortadoğu sermayesinden yararlanabilmek için kendilerine özgü modeller ortaya koymuşlar ve fırsatlardan yararlanmışlardır. Bu doğrultuda dünyanın en büyük bankaları olan HSBC, Chase Manhattan, Credit Suisse, ABN Amro, Barclays, ING Bank, ANZ Bank, Arap fonlarını kullanmakta çok mahir örnekler vermişlerdir. Batılı ülkeler sadece bankacılık alanında değil, hisse senedi piyasalarında da yeni ürünler, atılımlar gerçekleştirmişler, para akışının kendilerine yönelmesini sağlamışlardır. İş dünyasında da New York ve Londra borsaları, İslami kurallara saygı gösteren kuruluşlara özgün indeksler ve göstergeler hazırlamışlardır. Türkiye’de kaçan fırsatlar Türkiye’de ise, tasarrufların bankacılık yoluyla değerlendirilmesi için ilk girişimi Turgut Özal başlatmıştır. 1985’te Özel Finans Kurumlarının faaliyete geçmesini sağlayan Özal, bu alandaki mevzuatın gelişmesine de yardımcı olmuştur. Ancak ele geçen fırsatları gerektiği gibi değerlendiremeyen Türkiye’deki 6 finans kurumu, piyasadaki toplam mevduatın sadece % 3’ünü yani 3 milyar doları bünyesinde toplayabilmiştir. Sözü edilen kuruluşların önemli bir bölümü, işin kolayına kaçmış, çoğu kez maliyete kâr ilave eden ticari işlemleri (murabaha sistemini) tercih etmiştir. Buna karşılık sistemin özünü teşkil eden, girişimciliği destekleyen risk sermayesini (mudarabayı) ön palana çıkartan projelere gereken ilgiyi göstermemişlerdir. İşin daha da ilginç yanı Türkiye’de konuyla ilgilinen kuruluşlar Batı’daki tecrübeleri araştırmamışlar, onların faizsiz bankacılık yoluyla topladıkları fonları küçük ve orta ölçekli işletmelerin hizmetine nasıl sunduklarını yerinde tespit etmemişlerdir. Bütün bunlara ilaveten SPK ve IMKB de Türkiye’deki yapısal gelişmelerin uzağında kalmış, faize inanmayan kesimlerin ellerindeki kaynakları nereye, neden, nasıl yönlendirdiklerini belirleyen bilimsel araştırmalara destek çıkmamışlardır. Sonuçta 1990’lı yıllarda mantar gibi çoğalan holdinglerin Avrupa’daki işçilerimizin tasarruflarını nasıl israf ettiklerini rakamlarla ortaya koyamamışlar ve bu sürecin devamında kayıtsız kalmışlardır. Deutsche Bank ve diğerleri Bir yandan ülkemizdeki bankalardan ve finansal kuruluşlardan beklediğini bulamayan öte yandan bir saadet zinciri haline dönüşen Almanya orijinli şirket ve holdinglerin hızla çöküşü, yurtdışındaki işçilerimizi yeni yollar aramaya itmiştir. Türkiye’deki koşullardan yararlanmayı ihmal etmeyen Avrupa’daki birçok kuruluş, faizle iş yapmayan tasarruf sahiplerini kendilerine cezbedecek sistemler ortaya koymaya başlamışlardır. Nitetkim, Deutsche Bank’ın ardından Dresdner Bank, Hypo Vereinsbank, Commerzbank, Landesbanklar, Sparkasseler de yeni müşteri kitleleri için çok cazip paketler önerme hazırlığına girişmişlerdir. Bu projelerin uygulamaya geçmesi halinde gelecek yıllarda Türkiye’ye girecek olan döviz miktarında önemli düşüşler olabilecektir. Yeni bir krizle karşılaşmadan Türkiye’de ilgili tarafların yanısıra devlet sorumlularının da konuyu ciddiyetle ele alması ve stratejiler oluşturması yararlı olacaktır.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT