BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kayıt uyarıları

Kayıt uyarıları

Tüm üniversitelerde kayıtlar 14 Eylül’de başlayacak. Her fakülte kayıt için 1 gün süre verdiğinden adayların bu konuda dikkatli olması gerekiyorÖğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri kayıt heyecanı sardı. 14 Eylül’de başlayacak kayıtlar, 21 Eylül’de sona erecek. Her fakülte ve bölüm için farklı kayıt tarihi belirlendiğinden ve genellikle 1 gün süre verildiğinden, adayların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Sonuç belgesi, 2000-ÖSS’de merkezi yerleştirme işlemine alınan tüm adayların adreslerine gönderilecek. Bu belgede, aday, bir yükseköğretim programına yerleşmişse yerleştiği programın adı, kodu, tercih sırası, yerleştirmeye esas alınan puan, bu programın kayıt tarihi ve kayıt adresi ile yurt dışına çıkıp çıkmadığı bilgileri yer alacak. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, sınav sonuç belgesini kayıtlar sırasında kullanmak üzere saklayacaklar. Kayıt işlemlerinin hangi tarihte ve nerede olacağı, sınav sonuç belgesinde adaya bildirilecek. Sınav sonuç belgesi eline geçmeyen adaylar, internetten bu bilgiye ulaşabilecekler. Verilen süre içinde kayıt için başvurmayan adaylar, kayıt hakkını kaybedecek. İstenilen belgeler * Adayın ÖSYS sonuç belgesi, * Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, * Aday 0.5 katsayısından ve/veya ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve bölümü diplomasında belirtilmemişse hangi okuldan/bölümden mezun olduğu gösterir resmi belge, * Nüfus cüzdanının onaylı örneği, * İkametgahı ile ilgili beyanı, * Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak ‘’bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’’na dair belge, * 12 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olacak) * Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge, * Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler. Aman dikkat * Adaylar kayıt için bizzat başvuracaklar. * Posta ile kayıt yapılmayacak. * Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. * Belgeler eksik ise kayıt yapılmayacak. * Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemeyecek. * Yükseköğretim kurumları kayıt yaptıran adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek. * 2000 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Tablo-6’dan yararlanacak 0.5 katsayısı ve/veya ek puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt sırasında okul türü veya alan/kol/bölümlerini belgelendirecekler. Tablo-6’da yer alan okul türü veya alan/kol/bölümden mezun olduğunu belgelendiremeyen adaylar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT