BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ortak gidere katılmalı

Ortak gidere katılmalı

Elazığ’dan soran MAHFUZ rumuzlu okuyucumuzun üçüncü sorusu şöyle: Sual 3: “Sitemizin projesinde kalorifer yoktur. Bilahare kalorifer yaptırıldı...Elazığ’dan soran MAHFUZ rumuzlu okuyucumuzun üçüncü sorusu şöyle: Sual 3: “Sitemizin projesinde kalorifer yoktur. Bilahare kalorifer yaptırıldı. Ben bu kaloriferi kullanmak istemiyorum. Masrafına katılmasam olur mu?” Cevap: Masraflara katılma noktasında, Yönetim Planında nasıl bir düzenleme var ise öncelikle o geçerlidir. Böyle bir düzenleme yok ise, Kat Mülkiyeti Kanunundaki düzenleme geçerli olacaktır. Bu konu Kat Mülkiyeti Kanununun 22. Maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre bir kimse kullanmasa dahi kalorifer masrafına katlanmak zorundadır. Keza, giriş katta oturan malik kullanmasa dahi, asansör masrafına katlanmak zorundadır. Sual 4: “Kalorifer tesisatı yapıldı. Ancak bu konuda kendi adamlarına ve pahalı fiyata yaptırıldı. Bu konuda ne yapabiliriz?” Cevap 4: Yöneticinin bu konuda şeffaf olması, hakkaniyeti gözetmesi ve birden fazla firmadan teklif alması gerekmektedir. Bu konuda yöneticinin fahiş fiyatla tamirat yaptırıp menfaat temin ettiği gibi bir izlenim, belge ve bilgi var ise, bu yöneticinin sorumluluğunu gerektirir. Zira, yönetici vekil gibi sorumludur. Vekilin sorumluluğu ise vekaletin kötüye kullanılması ve beraberinde zimmeti de getirir. Onun için, hem bu masraf kararlarının iptali ve hem de ceza-i anlamda hakların kullanılması mümkündür. Şahsî hesap, Bağdat’tan döner Kıymetli okuyucumuz, yöneticinin daha önceki dönem de denetçi olduğunu ve birtakım şahsi hesaplar içinde bulunduğunu, bundan dolayı site sakinlerinin mağdur edildiğini ifade etmektedir. Bu ifadeler şu an için bir iddiadan ibarettir. Hukuk ise, ispatı da beraberinde ister. Bunun için, kat maliklerinin yeterli çoğunluğu sağlayarak olağanüstü genel kurul toplantısı istemeleri gerekmektedir. Bunun için 1/3 çoğunluk yeterlidir. Bu toplantı sonucunda da, eski yöneticinin sorumluluğu hakkında dava açılması kararı çıkartılmalıdır. Hesaplar, bilirkişi incelemesinden geçirilmelidir. Bunun için delil tesbiti anlamında bir tesbit davası açılabilir. Bu dava neticesinde alınan bilirkişi raporu ile, yöneticinin uygulamaları arasında farklılık aşırı derecede ise, bu anlamda vekaletin kötüye kullanılmasından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Öte yandan sorumluluk cihetine gidilerek tazminat talebinde bulunulabilir. Kıymetli okuyucumuzun bu konuyu, yönetim planı ve alınan karalarla yapılan genel kurul tutanakları ile birlikte mahallinde bulunan bir hukukçuya götürmesinde fayda vardır. Bu konuda kendisi gibi düşünen insanlar ile elbirliği yapmasında fayda vardır. Gerçekten yönetici bir yanlışlık yapıyor ve hukuka aykırı davranıyorsa, yanlış hesabı Bağdat’dan (hukuktan) dönecektir. Herkes hak ettiğini bulacaktır. Hukuka saygılı vatandaşlar da bunun mükafatını alacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT