BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamberlik nedir?

Peygamberlik nedir?

Tefrikamızın sonuna yaklaşırken, Peygamberlik nedir? Genel hatları bu konuda da da bilgi vermek istiyorum. Çünkü Peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır. Zaruri iman bilgilerindendir.Tefrikamızın sonuna yaklaşırken, Peygamberlik nedir? Genel hatları bu konuda da da bilgi vermek istiyorum. Çünkü Peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır. Zaruri iman bilgilerindendir. Peygamberler, insanları Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için gönderilmişlerdir. Yaratılış, huy, ilim ve akıl bakımından zamanlarında bulunan bütün insanlardan üstün, kıymetli, muhterem kimselerdir. Hiçbir kötü huy ve beğenilmeyecek hâlleri yoktur. Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Yani peygamber olduğu bildirilmeden önce ve bildirildikten sonra, küçük ve büyük hiçbir günah işlemez. Peygamber olduğu bildirildikten sonra, peygamber olduğu yayılıp anlaşılıncaya kadar, körlük, sağırlık ve benzeri ayıp ve kusurları da olmaz. Her peygamberde şu yedi sıfatın bulunur: Emânte, sıdk, tebliğ, adâlet, ismet, fetânet ve Emn-ül-azl. Yâni peygamberlikten azl edilmezler. Fetânet, çok akıllı, çok anlayışlı demektir. Yeni bir din getiren peygamberlere Resûl, yeni din getirmeyip, insanları, önceki dîne dâvet eden peygambere de Nebî denir. Emirleri tebliğ etmekte ve insanları, Allah’ın dînine çağırmakta, resûl ile nebî arasında bir fark yoktur. Peygamberlere îmân etmek; aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin, sâdık, doğru sözlü olduğuna inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlik; çalışmakla, açlık, sıkıntı çekmekle ve çok ibâdet yapmakla ele geçmez. Yalnız Allahü teâlânın ihsânı, seçmesi ile olur. Allahü teâlâ, insanların dünyâdaki ve âhıretteki işlerinin düzgün ve faydalı olması ve onları zararlı işlerden koruyup, selâmete, hidâyete, rahata kavuşturmak için, peygamberler vâsıtası ile dinler göndermiştir. Peygamberler, düşmanların çokluğuna, inanmayanların alay etmelerine, üzmelerine rağmen, Allahü teâlânın emirlerini insanlara tebliğ etmekte, bildirmekte, düşmanlardan korkmamış, göz kırpmamışlardır. Allahü teâlâ, peygamberlerin sıdk sâhibi olduklarını, doğru söylediklerini göstermek için, onları mûcizelerle kuvvetlendirdi. Hiç kimse bu mûcizelere karşı gelemedi. Peygamberi kabûl edip inanan kimseye, o peygamberin ümmeti denir. Peygamberlerin aleyhimüsselâm mübârek gözleri uyurken, kalb gözleri uyumaz. Peygamberlik vazifelerini görmekte, peygamberlik üstünlüklerini taşımakta, bütün peygamberler müsâvîdir. Yukarıda bildirilen yedi sıfat hepsinde vardır. Yarın: Hâtem-ül-enbiyâ
Kapat
KAPAT