BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizin sonu

Krizin sonu

Para denen nesnenin korkaklık derecesinde hassasiyetini bütün iktisatçılar bilir. Onun için psikolojik ortam birinci derecede önemlidir.Para denen nesnenin korkaklık derecesinde hassasiyetini bütün iktisatçılar bilir. Onun için psikolojik ortam birinci derecede önemlidir. Parayı hangi etkenler veya kişiler korkuttu da borsa vahîm şekilde geriledi, milyarlarca dolar çekilip bir yerlere gitti? AB üzerindeki münakaşalar, belirsizlik doğurdu. İstikrarın bozulması tehlikesi başgösterdi. Hükûmetin hem kendi içinde, hem Devlet organları ile arasında uyumsuzluk belirtileri açığa çıktı. Hâsılı AB için ümidin zayıflaması ekonomiyi vurdu. Refaha götüren ekonomi, sulh ve sükûn ortamında gelişir. Biz, çevremizin azılı düşmanlarla çevrili bulunduğunu sürekli tekrarladık. Kim bu azılı düşmanlar? Netameli bir coğrafyada yaşayan ve Türkiye’den ödleri kopan devletler... Kıbrıs, Ege, Ermeni maskaralıklarını bir türlü önleyemedik. Vize üzerine vize konan bir Türkiye hâline geldik. Yalnız ordumuzun gücünden değil, teşebbüs yeteneğimizden ve aktif nüfusumuzdan da korkulduğu âşikârdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tek üstün irâde olduğunu gösteremedik. Meclis, yetkisini kırpan ve kısıtlayan bir anayasayı değiştiremedi. Özelleştirmedeki beceriksizliğimize dünya parmak ısırdı. KİT üzerine KİT yığdık. Meclisi bile KİT hâline getirdik. Dünyanın birinci memur devleti hâline geldik. Sonra memura gereken maaşı vermekte acze düştük. Çeyrek asırlık bir enflasyon girdâbına düşmüş, ekonomisinin yarısı kayıt dışı, dış anlaşmazlıklarını çözümleyemeyen bir ülkeye, elbette yabancı sermaye gelmedi. Gelmek isteyenleri üstelik dehşet saçan kırtasiyeciliğimiz ve rüşvet alışkanlığımızla kaçırdık. Türk tarihinin akışını, 200 yıllık Yenileşme davamızı, Atatürk’ün gösterdiği hedefi anlamakta zorlandığımız, gerçeklerin en acısıdır. Dünya ile ilişkilerin zayıfladığı, içe kapanma belirtilerinin kuvvetlendiği ortamda ekonomi gelişmez, durur. Bu kadar korkutulan para, ekonomiden çekilir. Elbette altından kalkacak potansiyele elhamdülillah sahip bulunduğumuz krizi, küçük sebeplere bağlamak doğru değildir. Kriz atlatılmak üzeredir. Acı bir ders oldu. Gözümüzü açabildi ise, telâfi ederiz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT