BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederim

Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederim

Ekim ayının ikinci haftasında, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde, Ahmet Yesevî Hazretleri’nin türbesi, ziyarete açıldı.Ekim ayının ikinci haftasında, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde, Ahmet Yesevî Hazretleri’nin türbesi, ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti, bu muhteşem türbenin göçüp gitmemesi için, 15 milyon dolar civarında bir harcama yaptı. Ahmet Yesevi hazretlerini, çeşitli Türk cumhuriyetlerinden ziyarete gelen kimselerden bizzat dinledim. Diyorlardı ki: “-Bu türbeyi 596 yıl önce, büyük Timur tamir ettirdi. (1404) Sonra ona Türkiye sahip çıktı. Türkiye’nin yardımı olmasaydı burası bir-iki sene sonra bir enkaz yığını haline gelecekti. Türkiye’ye minnettarız. Yaşasın Türkiye!” Büyük Timur’un davranışını 596 yıldan beri unutmayan Türkistan Türkler’i, Türkiye’nin asaletini de nesilden nesile anlatarak belki bin yıl unutmayacaklardır. Bu bakımdan Türbe açılışına katılmanız, millet ve devlet açısından çok faydalı oldu. Yapılan merasimleri büyük bir dikkatle takip ettim. Türbeyi açtıktan sonra, bir sinema salonunda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’le birlikte konuştunuz. Diğer cumhuriyetlerin devlet Başkanları adına söz söyleyenler de oldu. Sizlerden sonra, çeşitli ilim adamlarımız kürsüye gelerek Ahmet Yesevî hazretlerini ve Yesevilik tarikatını çeşitli yönleriyle anlatmaya çalıştılar. Sizin o ilmî toplantıda bulunmanızı ve yapılan konuşmaları dinlemenizi çok isterdim. Mesela: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesörlerinden Mustafa Kara sunduğu tebliğde diyordu ki: “Türk dünyasında oluşan ilk tarikat Yesevîliktir. Yeseviyeden sonra bölgede ortaya çıkan dört ana tarikat şunlardır: 1-Kübreviye (Necmeddin Kübra, Kabri Türkmenistanda’dır.) 2-Halvetiye (Ömer Halveti 1397. Herat’ta vefat etmiştir.) 3-Çeştiye (Muinüddin Hasan 1236/Ecmir’de vefat etmiştir.) 4-Nakşibendiye (Bahaeddin Nakşibend 1389 Buhara.) Türkistan bölgesi, bu tasavvufi mekteplere zemin teşkil ettiği gibi Anadolu’da kurulan iki büyük tarikatın mimarını da yetiştirmiştir. Mevlana Celaleddin-i Rumî ve Hacı Bektaş-ı Velî. Bu ilmî tesbiti yazıma şunun için aldım: “Siz, Kazakistan’a gelmeden önce Özbekistan’a gittiniz. Özbek Cumhurbaşkanı İslâm Kerimov’un size Taşkent’te söyledikleri, basınımıza intikal etti. Krimov’un sözleri, aklı başında olan her Türk münevverini çok şaşırttı ve üzdü. Tabii olarak ben de vurgun yemiş gibi oldum. Doğrusu bu ya, sizden bir açıklama, bir itiraz bekledim. Aradan iki ay geçmiş olmasına rağmen Çankaya’dan bir ses çıkmadı. Gazetelerimizde yer alan haberlere göre İslâm Kerimov size demiş ki: “...Ben Atatürkçüyüm. Türkiye’de kim Atatürk’ü seviyorsa benim dostumdur. Kim Atatürk’ün düşmanıysa benim de düşmanımdır. Turgut Özal ve Süleyman Demirel buraya geldiklerinde gidip Bahaeddin Nakşibend’in türbesini ziyaret ettiler. Biz Özbekistan’da şeriatçı kuruluşlara fırsat vermeyiz vs. vs.” Kırk yıldan beri Komünizm methiyesini yere-göğe sığdıramayan İslâm Kerimov’un birdenbire Atatürkçü olmasına inanmak kolay değildir. Onun Atatürkçü görünerek iki cumhurbaşkanımızı size çekiştirmesi de çok büyük bir ayıptır. Buhara’da, B. Nakşibend türbesini ziyaret etmekle Atatürk düşmanlığı (!) arasında bir bağ kurmak ancak yıllanmış komünist kafaların harcıdır. Turgut Özal ve Süleyman Demirel o türbeyi ziyaret etmekle iyi mi yaptılar? Hem de çok iyi davrandılar. Türkistan Türklüğünün ayakta kalmasında Ahmet Yesevî kadar, Yusuf Hemedanî’nin de -Türkmenistan- B. Nakşibend’in de çok büyük rolleri oldu. Buhara’da, yaşlı Özbeklerden öğrendiğime göre, Ruslar, Lenin ve Stalin döneminde, türbe etrafına nöbetçiler koymuş, ziyaretçilere şiddetle mâni olmuşlardı. Emirleri dinlemeyen Özbekler’i kurşunlatmışlardı. Kanlı baskınlara rağmen, Türkistan Türklerini Nakşibend hazretlerinden uzaklaştıramamışlardı. Yesevilik, Mevlevilik, Bektaşilik gibi Nakşibendiliğin de Türkistan’daki ve Anadolu’daki büyük tesirleri, ancak ilmî araştırmalarla ortaya konulabilir. Sözüm ona Atatürkçü görünerek iki Cumhurbaşkanımızı size karşı çekiştiren İslâm Kerimov, acaba yarın sizi kimlerin önünde batarya atışına tâbi tutacaktır? Düşündünüz mü? Bu zihniyetin çarpıklığını ortaya koymak için, ben, Türkistan şehrindeki törene katılan ilim adamlarımıza, milletvekillerimize ve gazetecilerimize sordum: “...Buhara’da Bahaeddin Nakşibend hazretlerinin türbesini ziyaret etmek, Atatürkçülükten kopmak ise, burada Ahmet Yesevî hazretlerinin türbesini 15 milyon dolar harcayarak ayağa kaldırmak ve onu merasimle açmak, bu merasimlere katılmak nedir? Bu Ahmet Yesevî ki, o Bahaeddin Nakşibend’e de yol göstermiştir!” Sorumu hiç kimse cevaplayamadı. Sayın Cumhurbaşkanım! Siz, Atatürkçü olmadığınız (!) için mi Ahmet Yesevî Türbesi’nin açılışına resmen katıldınız? Atatürk istismarcılığını Taşkent’te bile önlemenizi, İslâm Kerimov’a gereken cevabı vermenizi bir Türk vatandaşı olarak çok isterdim. Yani İslâm Kerimov Atatürkçü (!) olduğu için mi Türkiye’de okuyan ikibin Özbek öğrencisini çekip aldı? İslâm Kerimov, Türkiye’de Harp okullarında okuyan Özbek öğrencileri, Atatürk sevgisi yüzünden mi geri çağırdı? Özbekistan’da, kendi paralarıyla iki yıldan beri okuyan üniversite öğrencilerimize İslâm Kerimov, Atatürkçü olduğu için mi sınırları kapadı. Özbekistan’daki altı devlet okulumuzun ve altı özel okulumuzun kapısına kilit asan Kerimov nasıl Atatürkçü olabilir? Sayın Cumhurbaşkanım! Siz de Taşkent görüşmesinde buyurmuşsunuz ki: “Burada devlet okulları açalım!” Kerimov’un kapattığı okulların hepsi de bizim devletimizin okullarıydı. Yaptığımız yanlışlıklar yüzünden Türkistan’da kan kaybediyoruz. Türk Cumhuriyetleriyle ilgili olan müşavirinizin işine, tasarruf düşüncesiyle yol verdiğiniz doğru mu acaba? Saygıyla arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT