BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ermeni Meselesi -2-

Ermeni Meselesi -2-

Mondros Mütarekesi üzerine Müttefik (Batılı ülkeler) Osmanlı topraklarını ve Anadolu’yu kendi aralarında paylaşarak işgal ve istila ettiler. Ve akabinde çok geniş ölçüde katliama giriştiler.Mondros Mütarekesi üzerine Müttefik (Batılı ülkeler) Osmanlı topraklarını ve Anadolu’yu kendi aralarında paylaşarak işgal ve istila ettiler. Ve akabinde çok geniş ölçüde katliama giriştiler. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta Ermeni lejyonlarından meydana gelen Fransız ordusunun katliamları, bu illerde yaşayan Türk halkının mücadele azmini kamçıladı. Bu illerdeki halkın, Fransız ve Ermenilere karşı direniş ve mücadeleleri zaferle neticelendi. Silahlı Ermeniler silahsız Türkler karşısında ilk hezimetini acı olarak yaşadılar. Fakat 10 Ağustos 1920’de İstanbul’daki hükümete zorla “SEVR ANTLAŞMASI”nı dikte ettirdiler. Bu anlaşma hukuk lisanına göre ölü doğmuş bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın hukuki meşruluğu için Osmanlı Meclisinde müzakere ve kabulü ile hepsinin üstünde Osmanlı Sultanlarının imza ve tasdiki gerekiyordu. Osmanlı Sultanı bu anlaşmayı tasdik ve imza etmediği gibi kabulü mümkün değildir şeklinde irade beyan etti. Ama bu gayri hukuki anlaşmaya dayanarak Rusya’nın kurduğu Ermenistan; Sevr Antlaşmasıyla ABD’nin isteği doğrultusunda Karadeniz ve Akdeniz’e açılan bir toprak parçası Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinden verilen toprak parçasını istila için, Anadolu’yu işgale başladılar. Doğu Anadolu’daki Türk birliklerinin komutanı Kâzım Karabekir Paşa, Ermenilerle savaşa girişti ve Ermeniler yenilerek geri çekildiler. Ermeniler yeni kurdukları devletin tehlikeye girdiğini görerek Kars ve Gümrü Anlaşmalarını Ankara hükümetiyle imzaladılar. Bu sırada Ankara hükümeti Batı’da Yunan istilasına karşı savaştığı için Kars ve Gümrü Antlaşmasındaki sınırları yeterli gördü. Bolşevik Rus hükümeti Kafkasya’da hakimiyetini artırdı. Ve Ermenistan Cumhuriyetinin bağımsızlığına son vererek Ermenistan’ı Sovyetler Birliğine dahil ettiler. Ermeniler Büyük Ermenistan peşinde koşarken ellerindeki devleti de kaybettiler ve Ermenistan Sovyetler Birliği maskesi ile Rusya’nın istilasına uğradı. Anadolu halkının istilacı güçlere karşı yaptığı İstiklâl Harbi Türklerin zaferi ile neticelendi. Ankara hükümeti ile Batılı ülkeler arasında Lozan şehrinde barış görüşmeleri başladı. Silahı elinden alınan Türklerin karşısında yenilen Ermeniler, savaş meydanlarında kazanamadıkları toprakları barış görüşmeleri masasında elde etmek için 28 Ekim 1922’de başlayan Lozan Barış görmüşmelerine Aharonyan, Aleksandr Hadisyan, Noradukyan ve Leon Paşayan’dan ibaret “Birleşik Ermeni Heyeti” Lozan’a geldiler. Hedeflerini 3 madde halinde ifade ettiler. Bu maddeler; 1-Birleşik ve Bağımsız Ermenistan’ın kurulmasını gerçekleştirmek 2-Bu gerçekleşmediği takdirde geçici çözüm olarak Ermeni yurdunun kurulmasını sağlamak 3-Barış görüşmelerine katılmalarını sağlamak. Ermeniler Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletini yıkmakta Batılı ülkelere yaptıkları asker yardımı ve hertürlü desteğe karşılık toprak ve 10 milyar Fransız frangı tazminat istediler. ABD 18 Aralık 1922 tarihinde “Lozan Konferansında Ermeni Milli Yurdu için yeterli büyüklükte bir toprak parçasını ayırmak şartı ile ABD Başkanının 20 milyon dolarlık bir parayı hazineden ödünç vermeyi yetkili kılar.” Bir karar tasarısını ABD Kongresine sunar ve 30 Aralık 1922’de Lozan Konferansı Azınlıklar Alt Komitesine bir nota vererek Ermeni Yurdu olarak Hatay-İskenderun- Adana bölgesi ile bunun kuzey ve doğuya uzanan bölgeleri Ermeni Yurdu olarak talep etti. İngiltere bunu kabul ve tarihi hak olarak gördü. İtalya da aynı görüşte idi. Fransa ise Türk egemenliği altında Ermenilere idari ve yerel özerklik istiyordu. Rusya bu tasarıya karşı çıktı. Türkiye bütün görüşleri reddetti. Lozan’ı halen ABD ve Rusya tasdik etmemiş iki ülkedir. Lozan’da kendi menfaatlerini düşünen Batı ülkeleri, Ermenilere sırt çevirdiler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT