BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Benim gördüklerimi sen görmüº olsan’

‘Benim gördüklerimi sen görmüº olsan’

Hicretin kırkıncı yılının Ramazan-ı ºerîf ayının onyedinci Cuma günü sabah namazına giderken İbni Mülcem adlı bir Haricî tarafından baºına zehirli bir kılıçla vurularak yaralanan Hz. Ali, iki gün sonra altmıºüç yaºında iken ºehid oldu.Hicretin kırkıncı yılının Ramazan-ı ºerîf ayının onyedinci Cuma günü sabah namazına giderken İbni Mülcem adlı bir Haricî tarafından baºına zehirli bir kılıçla vurularak yaralanan Hz. Ali, iki gün sonra altmıºüç yaºında iken ºehid oldu.Techiz ve tekfini, oğlu Hz. Hasan tarafından yapılmıº ve namazı edâ olunduktan sonra Kûfe’nin kabristanı sayılan Necef’e defnedilmiºtir. Amr İbni zi-Mürr el-Hemadânî ºöyle anlatır: Hz. Ali, Kûfe’de kılıç darbesini aldıktan sonra huzuruna girdim. Baºını bir ºey ile sarmıºtı. Dedim ki: “Ey mü’minlerin emiri! Yarayı bana gösterir misin? Hemen sargıyı açtı. Baktım. Bir ºey yok, hafif bir yaradan ibâret, dedim. Hz. Ali: “Evet sizden ayrılmaktayım” dedi. Kerîmesi Ümmü Gülsüm perde arkasından ağlamaya baºlamıºtı. Hz. Ali: “Kızım sükût et! Eğer benim gördüklerimi görecek olsan ağlamazsın” dedi. “Yâ Emire’l-Mü’minin, ne görüyorsun?” diye sordum. Buyurdu ki: “ݺte bunlar melekler ile nebîler cemâati; iºte bu da Muhammed aleyhisselâm! Yâ Ali, müjde sana, teveccüh etmekte bulunduğun hâl, ºu içinde bulunduğun halden daha hayırlıdır, diye buyuruyor.” Hz. Ali, İbni Mülcem tarafından yaralandığında oğlu Hz. Hasan ağlayarak yanına girdi. Hz. Ali: “Seni ağlatan nedir oğulcuğum” dedi. “Nasıl ağlamayayım, sen vefat üzeresin” dedi Hz. Ali: “Yaptığında sana zarar vermeyecek sekiz tavsiyemi ezberle oğulcuğum” dedi. Hz. Hasan: “Onlar nedir, babacığım?” deyince ºöyle buyurdu: “Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. En büyük fakirlik de ahmaklıktır. En büyük yalnızlık kendini beğenmektir. En büyük ºeref güzel ahlâktır.” Hz. Hasan “Babacığım bu dört tanesi. Bana diğer dördünü öğret” dediğinde ise Hz. Ali ºöyle buyurdu: “Ahmakla arkadaº olmaktan sakın. Sana faydalı olmak isterken zararı dokunur. Yalancı ile arkadaº olmaktan sakın. Çünkü o sana uzağı yakın, yakını uzak gösterir. Cimri ile arkadaº olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda senden uzaklaºır. Fâsıkla, kötü kimse ile arkadaº olmaktan sakın. Çünkü o, çok değersiz bir ºeye seni satar.” “Kendinize Allah yolunda kardeºler edininiz. Çünkü onlar dünya için de, âhiret için de lâzımdır. Cehennem ehlinin “Artık bizim için, ne ºefâatçiler, ne de candan bir dost yok.” (ªuarâ, 100-101) sözlerini iºitmiyor musunuz?” Hadîs-i ºerîfte de ºöyle gelmiºtir: “Bir kul, Allah yolunda yeni bir kardeº edindimi, Allahü teâlâ da Cennette onun için bir derece ihdas eder.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT