BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dost işi

Dost işi

Ankara’dan Y. E. A. rumuzlu okuyucumuzun sorusu şöyle: “Çok yakın bir arkadaşım vardı. Ekonomik yönden sıkıntı içine düştü. Benden nakdi borç talebinde bulundu. ‘Arkadaşlık ölmedi’ diyerek borç verdim.Ankara’dan Y. E. A. rumuzlu okuyucumuzun sorusu şöyle: “Çok yakın bir arkadaşım vardı. Ekonomik yönden sıkıntı içine düştü. Benden nakdi borç talebinde bulundu. ‘Arkadaşlık ölmedi’ diyerek borç verdim. Arkadaş biraz durumunu düzeltir gibi oldu. Ancak, hatırı sayılır bir miktarda verdiğim borcu ödeyecek duruma gelmedi. Bu gidişle de zor geleceğe benzer. Şimdi arkadaşım bana şunu teklif ediyor: ‘Babamın malı mülkü çok. Ben de tek evladım. Buradan ileride bana miras kalacak maldan size 6 dönüm versem, ödeşsek olur mu? Bunun için şimdiden protokol yapalım. Babam vefat ettiğinde, mal bana kaldığında ben de sana 6 dönümlük yeri vereyim. Bunun garantisi olarak da bir adet bono vereyim.’ Böyle bir sözleşme geçerli mi? Bonoyu almamda fayda var mı? Alsam neler yapabilirim?” Cevap: İnsanın dışından kaynaklanan bazı şartlar, elinde olmayan teklifleri insana bulundurabiliyor. Bu da kimi zaman iyi niyetten, kimi zaman da çaresizlikten kaynaklanıyor. Arkadaşınızın yaptığı teklif samimi bir teklif. Hukuken geçerli bir teklif. Ancak bir şartı var. O da şu: Babası vefat edecek, vefatında o gayrimenkul babası adına kalmış olacak. Başka mirasçı olmayacak. Bu mal üzerinde haciz, ipotek gibi sınırlamalar bulunmayacak. Bunun için ayrıca dava açılabilecek. Adi olarak yapılan sözleşmenin geçerliliği için dava ile sonuç alınabilecek. Yani, uzun bir uğraş gerektirecek. Bunun için peşinen bono almak daha faydalıdır. Bono ile İcra İflas Kanunu’nun hükümlerine göre, arkadaşınız aleyhinde icra takibi yapabilirsiniz. Haciz işlemi de yapabilirsiniz. Arkadaşınızın haczi kabil malını bulamaz iseniz, o zaman miras kalması halinde var ise malvarlığı üzerine de o zaman haciz koyabilirsiniz. Bu, dosta yapılır mı? Bu durum, iyi bir ilişkiniz olan, arkadaşlık etik değeri ile ne kadar bağdaşır, bunun takdirini sizlere bırakıyoruz. Siz haklı olarak, “onun yaptığı dostluk mu?” diyebilirsiniz. Buna mukabil, arkadaşınız da, “düşenin dostu olmuyormuş, bu dosta yapılır mı?” diyebilir. Sizin vefatınız halinde, sizin mirasçılarınız bu haklardan tam olarak istifade edebilir. Çünkü, hukukta temel ilke külli halefiyettir. Arkadaşınızın vefatı halinde, arkadaşınızın mirasçılarına karşı siz de aynı hakkı kullanabilirsiniz. Yani, bu bedelin ödenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Burada önemli bir nokta da şudur: Arkadaşınız, babasının vefatı halinde mirası reddederse veya arkadaşınızın vefatı halinde mirasçıları mirası reddederse o zaman siz, diğer insanlara karşı hukuki takipte bulunamazsınız. Arkadaşınıza bir iyilik yapmışsınız. Bu vicdani bir olaydır. Bunun baştan hukuki tedbirini almalıydınız. Yapamadınız. Şimdi de tavsiyemiz, arkadaşınız hakkında bu şekilde icra-i muamele yapmamanızdır. Ama, bonoyu alabilirsiniz. Protokolü yapabilirsiniz. Böylece arkadaşınıza bir süre daha vermiş olursunuz. Gün doğmadan neler doğar, bunu da yaşayarak bir kez daha öğrenirsiniz. İyi niyetinizin karşılığını muhakkak iyilik olarak, geç de olsa görürsünüz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT