BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hayali ihracat operasyonları ve baltalanan ekonomimiz

Hayali ihracat operasyonları ve baltalanan ekonomimiz

Son zamanlarda iş dünyamızda bir dizi operasyon yapıldı ve halen yapılmaktadır. Bu hususta bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Özellikle hayali ihracat ve gümrük operasyonları ile ilgili olarak Gümrük Muayene Memurları'ndan ilginç bilgiler geldi. Hepimizi ilgilendiren bu konuyu sizinle paylaşmak istedim.Son zamanlarda iş dünyamızda bir dizi operasyon yapıldı ve halen yapılmaktadır. Bu hususta bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Özellikle hayali ihracat ve gümrük operasyonları ile ilgili olarak Gümrük Muayene Memurları'ndan ilginç bilgiler geldi. Hepimizi ilgilendiren bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. "İhracat: İthal edilip serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli eşya ile Türk menşeli malların 'Gümrük Çıkış Beyannamesi' ile Gümrük Yönetmeliğinin 641. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi'ni terketmesiyle, fiili ihracat gerçekleşir ve gümrük denetimi sona erer. Hayali İhracat: Üretimi yapılmamış, olmayan bir eşyanın; varmış gibi gösterilerek, bu doğrultuda belgeler düzenleyerek, olmayan eşyanın ihraç edilmiş gibi gösterilmesine hayali ihracat denir. Son olaylarda 'hayali ihracat' olarak kamuoyunda tanıtılan olayların değerlendirmesini yapacak olursak; bu eşyaların gümrük idarelerinde beyannamelerinin tescil olduğu eşyaların bulunduğu, bu eşyaların gümrük bölgesini terkettiği, alıcı ülke gümrük idarelerinden vergileri ödenerek, ilgili ülke tarafından ithal edildiği tesbit edilmiştir. Yapılan araştırmalardan bunlar anlaşılmıştır. Çifte fatura Öyleyse problem ne, onu öğrenelim. Türkiye'de, halihazır ihracatlarda ve bütün dünyada çifte fatura sistemi kullanılmaktadır. Çifte Fatura sisteminde; alıcı ve satıcı arasında invoce fatura düzenlenir. Bu invoce faturalar gümrük idaresine ibraz edilmez, hatta ibraz etme mecburiyeti yoktur. İşte bütün problem burada başlıyor. Bu faturalar %90 düşük kıymetli olup, alıcı tarafından, kendi ülkelerinde az vergi ödemek için düzenlenir. Özellikle gümrük vergileri yüksek olan az gelişmiş ülkelerle yapılan işlemlerde bu faturalar alıcı firma tarafından talep edilir. Düşük faturaların Türkiye'deki gümrük idarelerine sunulmadığı, üzerinde bir işlem yapılmadığı, kaşe vurulmadığı, üzerinde tarih ve sayı yazılmadığı bilindiği halde bir memur, özellikle Gümrük Muayene Memuru nasıl olur da bu faturalardan sorumlu tutulur? Nasıl oluyor da, bu memurlar bu eşyaların alıcı adresine teslimine kadar sorumlu tutuluyor; kendi ailelerine, çevrelerine ve kamuoyuna karşı vatan haini ilan edilmek isteniyor? İhracat nasıl yapılır? Gümrüklerden bir Gümrük Çıkış Beyannamesi, ihracatçıdan fatura ve belgeler bir Gümrük Müşavirine verilir. Bunlar firmanın mali müşavirleri tarafından da imzalanır. Bundan sonra İhracatçılar Birliği tarafından mühürlenerek onaylanır. Onaylanan Gümrük Çıkış Beyannameleri, gümrük müşavirleri tarafından gümrüğe ibraz edilir. Gümrük idaresi tarafından tarih ve sayı verilerek tescil edilir. Tescil edilen beyannameler, görevli müdür yardımcısı tarafından, eşyanın özelliğine göre tespit için Muayene Memuru ile Kolcu görevlisine havale edilir. Kolcu tarafından eşyanın kap adedi sayılarak, kurşun mühürle mühürlenerek işlem tamamlanır. Bundan sonra ihracat eşyasını taşıyan nakliyeci firma tarafından TIR Karnesi tescil edilerek, CMR ile birlikte Gümrük Çıkış Beyannamesi muhteviyatı eşyaları tırına aldığını ve alıcı ülkeye götüreceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İşte Türkiye'de ihracat böyle gerçekleşmektedir. Eğer beyanname bir iç gümrükte yapılmışsa, bu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiğine dair teyit nüshası geldikten sonra işlem tamamlanır. İşlemleri tamamlanan gümrük çıkış beyannameleri; Mali Müşavirler tarafından KDV iadesi ödenmek üzere vergi dairelerine gönderilir. Vergi daireleri tarafından mükellefin talebi üzerine ödeme yapılır. Gümrük memurlarına haksızlık yapılıyor KDV iadesinden, Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı 96/20 sayılı genelgenin 7. ve 10. maddelerine göre Mali Müşavirler sorumludur. Son olaylarda suçlu olarak gösterilen Gümrük Muayene Memurları ve Gümrük Camiasının bu sistem içindeki görevi sadece muayene ve denetlemedir. Eşyanın yurtdışındaki alıcısına götürülmesinden nakliyeci firmalar, kıymetinden de Mali Müşavirler sorumludur. Anlaşıldığı gibi, eğer hayali ihracat var ise, bunun içerisinde İhracatçılar Birliği, Mali Müşavir, Gümrük Müşaviri, İdare Amiri, Tescil Memuru, Muayene Memuru, Kolcu ve Nakliyecinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca iç gümrüklerde hayali ihracatın olması mümkün değil, Gümrük Yönetmeliği'nin 64. maddesinin hükmü açık ve nettir. İhracat baltalandı, sermaye kaçtı 2000'in Ağustos ayından bu yana ülkemiz ihracatının %70 oranında gerilediği, memurların her ihracatçıya kaçakçı gözüyle baktığı ve görevini yapamadığı, hangi işleminden dolayı eline kelepçe takılarak götürüleceğini düşünmekten görevini yapamaz hale geldiği, mesleğini saklamak durumuna düştüğü bir gerçektir. Sanayicilerin ise, işyerlerini kapatarak, yurtdışında; Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde atölye ve fabrikalar açarak işlerine devam ettikleri, memleketimizde bunca işsiz varken yurtdışında iş sahaları açtıkları aşikar ve gerçektir. Bunun yanında ülkemize yabancı sermaye gelmesi için yurtdışına avuç açılmaktadır. Bu yapılanların sonucunda ise ülkemiz geri gitmekte, gelen istikrarsız sıcak para ile dengeler alt üst olmaktadır. Eğer ülkemizde kamu kurumları birbirinden haberdar olur, ortaklaşa çalışırlarsa bu problemlerin hiçbirinin olmayacağı gerçektir. Örnek verecek olursak; ülkemizde Kurumlar Vergisinin %40 olduğu, Gelir Vergisinin %25 olduğu düşünüdüğünde, kamu kurumları denetimi yaparsa böyle yüksek kıymette eşyayı usulsüz şekilde hiç kimsenin ihraç etmeye cesaret etmeyeceği ortadadır. Çünkü bunun sonucunda alacağı KDV iadesi %17, ödeyeceği gelir vergisi de %25'dir. Bunun en basit çözüm ve önlemi, ihracatta KDV iadesinin verilmemesi, veya ihracat faturalarının KDV'siz kesilmesi, bunun sonucunda da herkesin bu iftira ve şaibeden kurtulmasıdır."
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT