Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD), Gazze Şeridi'nde ekonomik göstergelerin şimdi olduğu gibi gerilemeye devam etmesi halinde bölgenin 2020 yılından önce insan yaşamına uygun olmayan bir yere dönüşeceği uyarısında bulundu. Örgütün raporundan "8 yıllık abluka ve 3 savaş, Gazze'nin iç pazara ürün sürme gücünü bitirdi. Yıpranmış alt yapıyı harap etti" denildi. Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı abluka ve savaşların kalkınma hızını ciddi biçimde düşürdüğü, ekonomiyi ve yapısını tamamen çökerttiği, yeniden imarın veya ekonomik refahın gerçekleşmesine imkan bırakmadığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'de başlattığı 3 savaşta hayatını kaybedenleri hesaba katmadan, yalnızca doğrudan ekonomik zarar hesaplandığında, bunun gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİ) 3 kat fazla olduğu belirtildi. Raporda "Ekonomik göstergelerin şimdi olduğu gibi gerilemeye devam etmesi halinde Gazze, 2020 yılından önce insan yaşamına elverişsiz olacak" ifadeleri kullanıldı. (Kaynak: Yeni Şafak)