Atina ile Viyana arasındaki mülteci sorunu büyüyor. Viyana 8 ülkeyle yaptığı toplantıya Yunanistan’ı çağırmamasının ardından, Atina Avusturya’ya nota vermişti. Atina tepkisini bir adım ileri taşıyarak, Yunanistan’ın Viyana büyükelçisini geri çağırdı. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şöyle: “Avrupa Birliği’nin büyük problemleri 19.yüzyıla ait düşünce ve yaklaşımlarla çözülemez.  Ayrıca Avrupa ülkeleri liderleri tarafından alınan kararlar polis müdürleri tarafından çiğnenemez. Bu ciddi bir demokrasi problemidir ve Avrupa Birliği’nin tarihten habersiz kişiler tarafından korunması gerektiğini gösterir.
Göçmen sorununun tek taraflı çözülme çabaları, aynı zamanda bazı AB üyesi devletleri tarafından Uluslararası Hukukun çiğnenmesi ve Avrupa’nın bugüne kadar elde ettiği değerlerin göz ardı edilmesi Avrupa’nın birliğini tehlikeye atabilir. Sığınmacı ve göçmen sorununu yalnız bir ülke üstlenemez. Bu çok yönlü problemin çözümü için dayanışma şarttır. Ağırlık herkesçe eşit bir şekilde kaldırılmalıdır. Yunanistan bu doğrultuda çaba göstermektedir.”