Sıralamada, "makale sayısı", "atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora öğrenci sayısı", "doktora  öğrenci oranı" esas alındı. Türkiye'deki 136 üniversiteyi kapsayan "URAP TR 2015-2016" çalışmasına göre, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 767.35 puanla en iyi üniversite seçildi. ODTÜ'yü 705.30 puanla Hacettepe, 697.95 puanla İstanbul, 677.69 puanla İhsan Doğramacı Bilkent ve 677.31 puanla Ankara Üniversitesi takip etti. En iyi 15 arasında yer alan diğer üniversiteler ise puanlarına göre şöyle sıralandı: "İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Ünivesitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi." ANKARA