Damla Peker - Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki tüm illerde asgari bir adet mobil gençlik merkezini faaliyete geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı,  gençlerle daha yakın iletişim kurulmasını sağlıyor. Terörün ortasında kalan gençlere yönelik millî değerlerin pekiştirilmesi ve tarih şuurunun aşılanması amacıyla 20 bin genç, kamplardan yararlandırıldı. Bakanlık, son bir yıl içerisinde terör mağduru il ve ilçelerde 70 milyon liralık yatırımla 191 spor tesisinin yapımına başladı. Bu tesislerin çoğu tamamlanırken, bir kısmı tamamlanma aşamasına geldi. Diğer taraftan bu yıl içinde açıklanan DAP ve GAP kapsamında illere yönelik özel çağrı ile 203 projeye 20 milyon lira destek verildi. Özel çağrı kapsamında 91 gençlik merkezi, 87 kitap kafe ve 25 mobil gençlik merkezi projesi desteklendi.