İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Okur: "Ülkemizin ihtiyaçlarına göre sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi veriyoruz" dedi. Makine, Elektrik, Malzeme ve İnşaat, Mekatronik, Biyomedikal ve Harita Mühendisliği bölümlerinde %100 İngilizce olarak lisans eğitimi verdiklerini belirten Prof. Dr. Okur, Mühendislik Fakülteleri arasındaki çıtasını yükselterek alanında uzman akademisyenleriyle ülkenin ihtiyacını karşılayacak donanımda mühendisler yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti. Ülkemizin bilim alanına katkı koyacak projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Okur, Biyomedikal teknolojiler, nanoteknoloji ve yenilenebilir enerjiler adı altında interdisipliner yüksek lisans ve doktora programları açtıklarını söyledi. Günümüzde oldukça önem arz eden rüzgâr ve güneş enerjisi alanında teknik uzman ve ara eleman ihtiyacının giderek arttığını belirtti. Prof. Dr. Okur, "Son birkaç yılda yenilenebilir enerji üretimi lisanslandırma konusundaki olumlu gelişmeler, bu alandaki yatırımları oldukça artırmıştır. GES ve RES santrallerini kuracak ve bakımını yapabilecek mühendislere ve teknik ara elemanlarına ihtiyaç artmaktadır" dedi. Prof. Dr. Okur bu doğrultuda İzmir Kalkınma Ajansının desteği ile Biyomedikal cihazlara yönelik test ve kalibrasyon merkezi ile Güneş ve Rüzgar enerjisi alanında teknik uzman ve ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik Hibrit 200 kVA lık Güneş Enerjisi Santrali (GES)ve Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kurduklarını açıkladı. Prof. Dr. Okur, "Zenit Enerji ile İKÇÜ beraberliği, Ulusal Mesleki Yeterlilik Komisyonunun hazırladığı resmi gazetede yayınlanan standartlara uygun Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli yetiştirmeye yönelik 50 saatlik akredite sertifikalı eğitimler verecektir" diye konuştu. İKÇÜ Sürekli Eğitim Merkezinde (İKÇÜSEM) verilecek kursların ağustos ayında başlayacağını açıklayan Prof. Dr. Okur, "Bu eğitim sertifikasını alanlar, Türkiye'nin herhangi bir yerinde güneş enerjisi yoğunluğuna bakarak herhangi bir alana uygun güneş enerjisi santralinin plan ve projesini çıkarabilecek ve başvuru dosyasını hazırlayabilecektir. Kurulumu yaparak şebekeye entegre edebilecek, servis bakımını yaparak arıza takibini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilecektir. Bunun için sahaya yönelik bir tane tezsiz yüksek lisans olmak üzere kurulum yapabilen ara elamanın yanı sıra, yatırım amaçlı her türlü GES projelendirmesini yapabilen, kurulum, servis ve arıza takibi, bakım-onarım yapabilen uzman Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli yetiştirilmesi hedefliyoruz. "şeklinde konuştu.