BBVA'in Doğuş Holding arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri tamamlandığı duyuruldu.

Banca Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) ve Doğuş Holding A.Ş. arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri tamamlandığı duyuruldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada, devir sonrasında BBVA'nın Garanti Bankasındaki hissedarlık oranı yüzde 39.9'a ulaştığı, Garanti Bankası'ndaki hissedarlık oranının da yüzde 10'a düştüğü bildirildi. Ayrıca Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklama KAP'tan şöyle verildi:
"19.11.2014 tarihinde duyurulan T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %14,89 nispetinde ve TL 625,380,000 nominal değerdeki hisselerin BBVA tarafından Doğuş Grubundan satın alınması konusunda taraflar arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri tamamlanmıştır. Devir sonrasında BBVA'nın Garanti Bankasındaki hissedarlık oranı %39.9'a ulaşmıştır. Doğuş Grubunun toplamda Garanti Bankası'ndaki hissedarlık oranı %10'a inmiştir. Hisse başına BBVA devir sırasında TL 8,765 satın alma bedeli ödemiş bulunmaktadır. Buna ek olarak Nisan 2015'de Garanti Bankası tarafından dağıtılan temettüden Doğuş Grubuna hisse başına ödenen TL 0,135 de dikkate alındığında 19 Kasım 2014'te yapılan açıklamada belirtildiği gibi hisse başına toplam TL 8,90'lık bir bedel ödenmiş bulunmaktadır.

Hissedarlarımızdan gelen yukarıdaki açıklamanın dışında Bankamız Yönetim Kurulu devir işlemleri sırasında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır;
Daha önce Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis'in atanmalarına ve Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar verilmiştir".


Garanti Bankası ise görev değişimiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Hissedarlarımızdan gelen yukarıdaki açıklamanın dışında Bankamız Yönetim Kurulu devir işlemleri sırasında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır;

-Çıkarılmış sermayenin %14.89'u nispetindeki payların doğuş grubu mensuplarından BBVA'ya devrinin onayına ve pay defterine işlenmesine;

-Daha önce Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis'in atanmalarına; ve

-Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar verilmiştir.