İthal ilaç bağımlılığının azaltılmasına yönelik projelere, Ankara'da yeni bir ilaç üretim tesisi eklendi. Sincan'daki organize sanayi bölgesinde kurulacak tesis hem kanser hastalarının ilaca ulaşımına hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak.


Tu¨rkiye'nin ekonomik gelis¸mesine katkıda bulunmak, onkolojide kullanılan u¨ru¨nlerin uluslararası standartlarda u¨retimini yapmak amacıyla onkolojik ilac¸ üretim tesisi kurulacak.


Kanserli hastaların ilaca ulas¸ımını kolaylas¸tıracak, katma degˆeri yu¨ksek u¨ru¨n gruplarının u¨retimini artıracak tesis için Sincan'daki Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5 bin 264 metrekarelik alan kullanılacak.


Tesiste, ilac¸ etken maddesi değil etken maddelerden hareketle degˆis¸ik prosesler kullanılarak oral ve enjeksiyon olmak u¨zere iki formda hücre gelişimini büyüme safhasında durdurmaya çalışan ilac¸ u¨retilecek. 


Proje, du¨nya c¸apında yu¨ru¨rlu¨kte olan farmakolojik u¨retim gereklilikleri incelenerek ve gerekli o¨nlemler alınarak s¸ekillendirildi. Fabrika kos¸ulları ulusal ve uluslararası kılavuzlara ve direktiflere uygun s¸ekilde oluşturulacak. Üretim, minimum insan gu¨cu¨ ve temasıyla maksimum makine gu¨cu¨yle otomatik bir süreçte gerçekleştirilecek.


Tesiste, yılda 1 milyon enjeksiyon, 90 milyon tablet, 10 milyon kapsül ilaç üretilmesi planlanıyor. İns¸aat is¸lemlerinde yaklas¸ık 70, is¸letme as¸amasında 103 kis¸inin istihdam edilmesi öngörülüyor. Tesis için 90 milyon liralık yatırım yapılacak.