Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı 'Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2014 yılında 62 bin 987 girişim ihracat, 66 bin 585 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 56.5'i, ithalatın ise yüzde 37.8'i 1-249 çalışanı bulunan KOBİ tarafından gerçekleştirildi. İhracatın yüzde 56.9'u, ithalatın ise yüzde 51.5'i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Sanayi sektörü ihracatının yüzde 48.3'ü AB ülkelerine yapıldı.
İhracatın yüzde 42.1'ini ilk 100 girişim, ithalatın yüzde 48.5'ini ise ilk 50 girişim üstlendi. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim, toplam ihracatın yüzde 15.3'ünü, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 24.5'ini gerçekleştirdi. Girişimlerin yüzde 44.9'u tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16.3'ü iki ülkeye ürün ihraç etti. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4.3 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 56.3 olarak belirlendi.