Rekabet Kurulu, Siemens San. ve Tic. A.Ş.'nin, 18.02.2009 tarih ve 09-07/128-39 sayılı Rekabet Kurulu kararında öngörülen yükümlülüklere uymayarak Siemens markalı tıbbi görüntüleme ve teşhis cihazlarına yönelik yedek parça pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u (4054 sayılı Kanun) ihlal ettiği iddiasını, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.
   
Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 21.10.2010 tarihinde, 10-66/1408-527 sayı ile karar verilmişti. Takiben anılan Kurul kararı, Danıştay 13. Dairesinin 14.05.2015 tarih ve 2011/317 E., 2015/1454 K. sayılı kararı ile iptal edildi.
   
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 01.09.2015 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, söz konusu Mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, Siemens San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 15-34/503-M sayı ile karar verdi.
   
Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, Siemens San. ve Tic. A.Ş.'nin 18.02.2009 tarih ve 09-07/128-39 sayılı Rekabet Kurulu kararında öngörülen yükümlülüklere uymayarak hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı."