Sadece ihracattaki gerileme, büyüme oranını yaklaşık yüzde 1 aşağı çekti. Böylece Türkiye, olumsuzlukların devreden çıkması hâlinde yüzde 5 büyüyebileceğini gösterdi.
Türkiye, genel seçimleri de içine alan 2015 yılının ikinci çeyreğinde, bütün olumsuz beklentileri altüst eden sürpriz bir büyüme rakamına im­­­­za attı. ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz artırımı sebebiyle döviz kurlarında yaşanan yükseliş, küresel ekonomide gözlenen ve gittikçe şiddetlenen durağanlık, içeride de tüketimin nispeten mütevazı seyretmesine rağmen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte "pozitif" sinyal vererek yüzde 3.8 büyümeyi başardı. Açıklanan bu rakam, beklentilerin yüzde 3'ün hemen üzerinde şekillendiği dikkate alındığında, "reel piyasalarda işlerin korkulduğu gibi kötü gitmediği" sonucunu doğruladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre "üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla" yılın ikinci çeyreğinde sabit fiyatlarla 32 milyar 93 milyon lira oldu. Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yakalanan yüzde 3.8'lik bu büyüme ile üst üste 23 çeyrek büyümüş oldu.
YÜZDE 5 KAÇTI!
Mal ve hizmet ihracatı bu dönemde, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2.1 azalışla 8 milyar 394 milyon lira oldu. Söz konusu gerileme yaşanmasaydı, büyüme oranı yüzde 5'e yakın gerçekleşecekti. Üçüncü çeyrek rakamları için öncü gösterge niteliğinde olan temmuz ayı sanayi üretimi de, yüzde 1.5'lik bir daralmaya işaret etmişti. "FED'in faiz artışı" ve "küresel durgunluk" gibi dış faktörlere, siyasi belirsizlik ve terör gibi iç faktörlerin katılması, üçüncü çeyreğin zayıf başlamasında etkili oldu. Hem dış hem de iç kaynaklı olumsuz faktörlere rağmen yüzde 3.8'lik büyüme, Türkiye ekonomisi için "bıraksalar uçarız" şeklindeki görüşleri de yükseltti.
TARIM ZİRVEDE
Sektörler olarak bakıldığında; tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, ikinci çeyrekte yüzde 6.7'lik artışla 2 milyar 357 milyon lira olarak gerçekleşti. Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, yüzde 4.1'lik artışla 11 milyar 118 milyon lira olurken; hizmet sektöründe söz konusu rakam, yüzde 4.1 artarak 18 milyar 742 milyon liraya çıktı. İkinci çeyrekte sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 20.3 ile "tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe kaydedildi. Bu sektörü, yüzde 19.1 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri", yüzde 18.7 ile de "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" izledi. En küçük büyüme ise yüzde 2.1 ile 'hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri'nde görüldü. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü de yüzde 3.7 daraldı.
EN HIZLI BÜYÜYEN YEDİNCİ ÜLKE

Türkiye, 2015 yılı ikinci çeyrekte yüzde 3.8 ile en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında ilk 10'a girdi. Birinci, yüzde 7 ile Hindistan olurken, ikinciliği aynı büyüme rakamıyla Çin elde etti. Üçüncü sırada yüzde 5.6 ile Filipinler, dördüncü sırada yüzde 4.9 ile Malezya, beşinci sırada yüzde 4.7 ile Endonezya, altıncı sırada yüzde 4.4 ile Çek Cumhuriyeti, yedinci sırada ise yüzde 3.8 Türkiye yer aldı. Sıralamanın devamında ABD, Polonya ve Slovakya bulundu.