Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, üçüncü çeyrekte nakdi kredilerin aktif toplamı içerisindeki payını yüzde 60'ın üzerine çıkardıklarını belirterek, "Nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamında 239 milyar TL'yi aştık. 3. çeyrekte nakdi kredilerimiz 13.1 milyar TL artışla yüzde 8 büyüme kaydetti. Sektörün en büyük nakdi ve toplam kredi büyüklüğüne sahip bankası olduk. Kurumsal kredi portföyümüzde yüzde 24 paya sahip tarım sektörü dahil, ülkemizin üretim potansiyelini artıran, istihdam sağlayan, cari dengeye destek olan imalat, enerji, ulaştırma, lojistik, turizm gibi sektörler başta olmak üzere reel sektöre finansman ve diğer bankacılık çözümleri sunmayı sürdürüyoruz” dedi. Proje finansmanına yönelik kredilerle de ülke alt yapısının geliştirilmesine büyük katkı sağladıklarını ifade eden Aydın, "Proje finansman büyüklüğümüz, eylül sonu itibariyle toplamda 6 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor. Türkiye'nin üretim kabiliyeti ve istihdamının artırılması için çalışıyoruz" diye konuştu. 
Kredilerdeki büyümeye rağmen takipte alacakların azaldığına dikkat çeken aydın şunları söyledi: "Sadece takipteki kredi rasyosunun değil aynı zamanda risk maliyet rasyosunun da olumlu seyri, kredi süreçleri yönetim araçlarımızın etkinliğini ve kredi kalitemizin sürdürülebilirliğini teyit etmektedir. Yüzde 1.6 ile sektör ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyindeki takipteki kredi rasyosu ve şu anda 0.5 puan olan risk maliyetimiz de kredi kalitemizin sürdürülebilir olduğunu teyit eden en net göstergelerdendir."