Kalkınma yardımlarının dağıtımını Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) eşgüdümüyle yürüten Türkiye'nin 2014 yılında resmi ve özel kalkınma yardımlarının toplamı 2013 yılına kıyasla yüzde 47,3'lük artışla 6 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Uluslararası alanda insani yardımlarda öncü ülke konumuna yükselen Türkiye'nin 2014 yılında gerçekleştirdiği resmi kalkınma yardımlarının (RKY) toplam miktarı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6'lık bir artışla 3 milyar 591 milyon dolara ulaştı. 


Günümüzde devletlerarası işbirliğini geliştirmede en önemli unsurlardan biri olarak değerlendirilen kalkınma yardımları, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma süreçlerine destek olmak ve acil problemlerine çözüm bulmak amacıyla yapılan ayni veya nakdi yardımları ve yatırımları kapsıyor. Türkiye, 2002 yılında 85 milyon dolar olan resmi kalkınma yardımı miktarını 2014 yılında 3,591 milyon dolara çıkardı. 


EN BÜYÜK PAY ACİL İNSANİ YARDIMLARDA 
Türkiye'nin 2014 yılında yaptığı resmi kalkınma yardımlarının yüzde 48'ini insani yardımlar oluşturdu. Bu miktarın büyük bir kısmı ise Suriyeli misafirlere yapılan yardımlar oldu. Bu kapsamda 2014 yılında ülkemize gelen Suriye ve Afganistan ile Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirler için toplamda 799,52 milyon dolarlık bir yardım yapıldı. Bu yardımların 683,57 milyon doları Suriyeli misafirlere ayrılırken, Afgan ve Afrikalı misafirler söz konusu yardımlardan en fazla yararlanan gruplardan oldu. 


Türkiye'nin 2014'te yapılan iki taraflı resmi kalkınma yardımlarında ağırlık, önceki üç yılda olduğu gibi Ortadoğu bölgesinde oldu. Suriyeli misafirlere yapılan yardımlarla büyüyen bu miktar, 2,5 milyar doları aştı. 2014 yılında Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ikinci bölge 486,6 milyon dolarlık bir oranla Güney ve Orta Asya Bölgesi olurken, bunu 383,3 milyon dolarla Afrika bölgesi ve 133,8 milyon dolarla Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesi izledi. 2014 yılında ülkeler temelinde Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ülkelerin başında Suriye gelirken, onu Tunus, Kırgızistan, Somali ve Filistin izledi. 


AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YÖNELİK YARDIMLAR 7 KAT ARTTI 
2014 yılında en az gelişmiş ülkelere yönelik yapılan yardımlar bir önceki yıla oranla 7 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu kategoride en çok yardım yapılan ülkeler ise sırasıyla Somali, Afganistan, Yemen ve Sudan oldu. 


Türkiye'nin sermaye ihracı, önceki yıllardaki gibi Güney ve Orta Asya bölgesinde yoğunlaşmakla beraber Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya pek çok bölgede etkili oluyor. 2014 yılında Azerbaycan'a enerji alanında yapılan 1 milyar 926 milyon dolarlık yatırım ise Türkiye'nin en dikkat çekici yatırımı olarak göze çarpıyor. 


TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YARDIMLARI 
2014 yılında Türk sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından gerçekleştirilen kalkınma yardımlarının toplamı 368,28 milyon dolara ulaştı. STK'ların yoğun olarak faaliyet yürüttüğü ülkeler arasında Suriye'nin yanı sıra, Filistin, Somali ve Bosna Hersek yer alıyor.