Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde FHGE, bir önceki aya kıyasla 3,7 puan artarak 171,5'e çıktı. Endeks, ekim ayında 167,8 düzeyindeydi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde FHGE'yi; son üç aydaki iş durumu artış, gelecek üç aydaki hizmetlere talep beklentisi ise azalış yönünde etkiledi. Bu dönemde son üç aydaki hizmetlere talep değerlendirmelerinde bir önceki aya göre değişiklik görülmedi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelere aylık bazda bakıldığında, kasımda hizmetlere talepte değişiklik gözlenmezken, iş durumunda iyileşme, istihdamda ise azalış görüldü. Bu değerlendirmelere yıllık bazda bakıldığında ise iş durumunda kötüleşme, hizmetlere talep ve istihdamda azalış yaşandı.

Kasım ayında gelecek üç aya yönelik beklentilere hem aylık hem de yıllık bazda bakıldığında da hizmetlere talep beklentilerinde azalış, istihdam beklentilerinde ise artış gözlendi.