Hükümet, vatandaşlara taahhüt ettiği müjdeleri yerine getirmek için Meclis'e yeni bir çalışma gönderiyor. Polisler, öğrenciler, muhtarlar, yaşlı ve kadınlar başta olmak üzere birçok kesime verilen sözler için hazırlanan çalışmanın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın verdiği bilgiye göre, çalışan kadınlara doğuma bağlı ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı sağlanacağını ifade etti. 64'üncü Hükümet Programı'nda ve 2016 Eylem Planı'nda yer alan hususların gerçekleşmesi amacıyla hazırladıkları tasarı için "Bugün (dün) veya en geç yarın (bugün) Meclis'e sunacağız" diyen Elvan, tasarı ile çiftçiye müjde olarak verdikleri yem ve gübrede KDV'nin kaldırılmasını da sağlayacaklarını ifade etti.
POLİSİN EK GÖSTERGESİ YÜKSELİYOR
Elvan, TBMM'ye sevk edilecek kanun tasarısı hakkında şu bilgileri verdi:
¥ Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca Gelir Vergisi muafiyeti sağlanacak. Bir diğer düzenlememizle basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.
¥ Öğrenim gören gençlerden pasaport harcı alınmayacak.
¥ Polisler ve uzman erbaşlara iyileştirme yapılacak. Polislerin ve uzman erbaşların 2 bin 200 lira olan ek göstergeleri 3 bine çıkarılacak ve polislerin emniyet hizmeti tazminatı da yüzde 25 artırılacak.
¥ Muhtar maaşları 1300 liraya yükseltilecek.
¥ Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden esnafın aylıklarından kesilen sosyal güvenlik primi kesintisi kaldırılacak.
¥ Lise ve üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası prim kesintileri kaldırılacak. Bu süre içerisinde gelir testi gerekmeyecek, prim yatırılmayacak.
¥ 10'dan fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde yüzde 6 oranında işveren sigortası primi indirimi yapılıyor. Buradaki 10 işçi zorunluluğu kaldırılıyor.
¥ 65 yaş aylığı alan yaşlılar, kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşlarını kesintisiz alması sağlanacak.