Yenilenebilir enerji konusunda köylerde yaşayan küçük üreticilerin de sisteme dahil olmasını istediklerini dile getiren Tüfenkci, “Köylerde yaşayan insanlarımızın da bir araya gelerek, rüzgar ve güneş gibi yerli kaynaklardan faydalanarak kooperatif kurmalarını, bunların da yerel ve temiz enerjiye katkı sağlamalarını istedik. Bu amaçla yenilenebilir enerji noktasında vatandaşlarımızın önünü açtık ve kooperatif kurmaları noktasında izin verdik” dedi. Elektrik piyasasında lisanssız üretime ilişkin gerekli yasal değişiklikleri yaptıklarını ve bunların yürürlüğe girdiğini belirten Tüfenkci, “7-100 ortaklı kooperatiflerin 1 megavat, 100'den 500'e kadar ortaklı kooperatiflerin 2 megavat, 500'den 1000'e kadar ortaklı kooperatiflerin 3 megavat ve 1000'den fazla ortağı olan kooperatifler için de 5 megavata kadar lisanssız üretim yapabilmelerinin önünü açtık. Artık hiçbir yere lisans başvurusu yapmadan, hem kendi elektrik üretimlerini gerçekleştirerek enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir, hem de ulusal anlamda enerji üretimine destek verebilirler” ifadesini kullandı.
Tüfenkci, söz konusu kooperatiflerin yerli kaynakları üretime dönüştürerek, cari açığın en büyük nedeni enerjideki dışa bağımlılığının da ciddi oranda azaltılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan, Türkiye'de toplam 74 bin megavat kurulu gücün 425,9 megavatı lisanssız santrallerden oluşuyor. 31 Mart 2016 itibarıyla ülkede toplam 534 lisanssız elektrik üretim santrali bulunuyor.