Osman Çobanoğlu ANKARA
Şu ana kadar 19 bakanlık Tek Pencere Sistemine dahil edilirken, 4 Mayıs’tan itibaren bütün bakanlıklar katılacak. Böylece birçok kuruluş da sisteme girmiş bulunacak. Bunlara son olarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) eklendi. Bu kapsamda TAPDK tarafından düzenlenen işlemler, söz konusu sistemle yürütülecek. Belge ve izinler, sistem üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek. Elektronik ortamda gönderilen belge ve izinlerin haricinde, ıslak imzalı kağıt aranmayacak. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde, sistem üzerinden giriş yapılarak belgelere bakılabilecek.