Çalışma hayatını kökten değiştirecek tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre, kurulacak istihdam büroları aracılığıyla yarı zamanlı veya uzaktan çalışma gibi iş ilişkileri kurulması imkânı getirilmiş olacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, doğum izni, askerlik hizmeti, mevsimlik tarım işleri, ev hizmetleri, acil işler, iş hacminin beklenmeyen şekilde artması gibi hallerde geçici iş ilişkisi kurulup, belirli zamanlı eleman temini faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Böylece kanunla, özel istihdam bürosu faaliyet alanı genişletilmiş oluyor. Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.
İŞÇİ HAKLARI TAKİPTE
Kanunla geçici işçi çalıştıran iş yerleri ile özel istihdam bürosu arasındaki ilişkilerde işçi hakları korunacak. Geçici işçi çalıştıran iş yeri, özel istihdam bürosu tarafından çalışanın hakkının ödenmediğine dair bilgi alırsa, büroya ödeme yapmayabilecek. Bu durumda ücret doğrudan işçinin hesabına yatırılacak. Geçici işçinin hakları, sürekli çalışanlardan daha düşük olamayacak. Geçici iş ilişkisinde asıl işveren ise özel istihdam bürosu olacak. Kanun uzaktan çalışma sözleşmelerinde de istihdam bürolarına yetki veriyor.
Öte yandan istihdam bürolarının kuruluşu da sıkı takipte olacak. İş Kurumundan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlara, iş arayanlardan komisyon ya da ücret adı altında menfaat sağlayanlara 20 bin lira idari para cezası verilecek. İzni iptal edilenlere ise 3 yıl boyunca yeniden izin verilmeyecek.

Grevde kamuda madende izin yok

∂ Geçici işçi sağlama, mevsimlik işler hariç, toplam 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 kez yenilenebilecek. 
∂ Toplu işçi çıkarılan yerlerde 8 ay süreyle, kamu kuruluşlarında ve madende geçici işçi çalıştırılamayacak.
∂ Grev ve lokavt sırasında geçici işçi çalıştırılamayacak.
∂ 10 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerlerinde en fazla 5 geçici işçi çalıştırılabilecek. 
∂ İşçisini çıkaran iş yeri, 6 ay geçmeden geçici işçi alamayacak.

Geçici süreli işte en fazla 4 ay

Doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanan, askerlik hizmetini yapan ve iş sözleşmesi askıya alınan çalışan yerine başka bir işçi ile geçici iş ilişkisi kurulabilecek. Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulabilecek. İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen şekilde artması halinde en fazla 4 ay süresince geçici iş ilişkisi kurulabilecek.