OSMAN ÇOBANOĞLU ANKARA

Yeni kabine ile iş çevrelerine güven ve istikrar mesajı veren 65. Hükümet, yatırımı artırmak için yoğun politika izleyecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın, ilk grup toplantısında "Yatırımcının önüne turkuaz halı sereceğiz" sözleriyle özetlediği 'yatırımcı merkezli' programın detayları ortaya çıktı. Yıldırım'ın bu ifadesi ile, Türkiye'nin dış tanıtımlarda kullandığı logosundaki turkuaz renk de yeniden vurgulanmış oldu. 'Turkuaz halı' vurgusu ile ön plana çıkarılan hükümet programı, yatırımcı odaklı olacak. Yatırımcıyı çekmek için yapılacak çalışmalarda yurt içi ve uluslararası yatırımların artırılması için gerekli ortam ve destekleyici mekanizma oluşturulacak. Özel sektör yatırımlarında üretim, istihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına yönelik alanlara öncelik verilmesi, Türkiye’de yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısının geliştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.
ANAHTAR TESLİMİ FABRİKA
Yatırıma yönelik olarak devlet desteklerine ilişkin veri toplama ve izleme altyapısı çalışmaları da tamamlanacak. Çalışmanın tamamlanmasının ardından uygulamaya geçirilecek. Oluşturulan verilerle yapılacak etki analizlerine temel teşkil etmesi sağlanacak. Diğer taraftan yatırımların izin ve yatırım yeri temini süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik de bir mekanizma oluşturulacak. Ayrıca öncelikli bölgelerde yer alan emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle anahtar teslim fabrika binası yapılacak. Bu çalışmanın yakın bir zamanda tekrar hareketlenmesi beklenen Üretim Reform Paketi’nin de içinde yer alacağı daha önce açıklanmıştı.
 Özel sektörün yatırım amaçlı kullanabileceği uzun vadeli fonlara erişimini kolaylaştırmak ve bu fonların miktarını artırmak ve maliyetlerini düşürmek konusunda da mekanizmaların geliştirileceği belirtiliyor.
KAMUDA İŞLER HIZLANACAK
Kamunun lisans ve izin vermek suretiyle özel sektörün yatırımına açtığı alanlarda da yatırımcı desteklenecek. Bu konuda yatırımcının derhal yatırıma başlayabilmesi için merkezi idare ve yerel yönetimler eliyle verilmesi gereken tüm izin ve ruhsatlar tamamlanmış şekilde projeler teslim edilecek. Şirket kuruluşları hızlandırılacak, süre kısaltılacak, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme, uygulama birliği sağlanacak, maliyetler azaltılacak. Tasfiye işlemleri de gözden geçirilerek zaman tasarrufu sağlanacak.

İŞTE TURKUAZ RENKLİ HALININ HİKAYESİ

Turkuaz renk, Türkiye'nin simgelerine 2014 yılında girdi. Önce Türkiye'nin ihraç ürünlerinin simgelerinden oluşan 'Turkey' ifadesi bu renkte tasarlandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilip Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçişinin ardından halı ve tören giysileri turkuaz oldu. Türkçe'de misafirin kıymetini belirtmek üzere kullanılan "ayağının altına kırmızı halı sererim" ifadesindeki kırmızı da böylece 'turkuaz'a dönmüş oldu.