Cabir Turğut 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruları kolaylaştıran yeni bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre;  vatandaşlar, ilgili kurumlarla yaşadıkları uyuşmazlıklar için hakem heyetine şahsen, avukat aracılığıyla elden veya e-Devlet kapısındaki Tüketici Bilgi Sistemi’nden de (TÜBİS) başvurabilecek. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, çok önemli olarak nitelediği bu kararın, vatandaşın hakkını daha kolay aramasını, zaman tasarrufu yapmasını ve dosyası ile ilgili tüm süreçleri de adım adım takip etmesini sağlayacağını söyledi. Ağaoğlu, “Başvuruyu yaptınız. İlgili formunuz işleme alınıp alınmadı mı görebileceksiniz. Bilirkişide mi değil mi veya karara bağlanmış mı bu süreçlerin hepsinin detaylıca takibi artık mümkün” dedi.
Ağaoğlu, elden yapılan başvuruların da Tüketici Bilgi Sistemi’ne (TUBİS) anında işleneceğinin altını çizdi. 3 ayda bir hazırlanması gereken istatistiki raporların toplanmasına gerek kalmayacağını anlatan Ağaoğlu, verilerin gözlemlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasının hızlanacağını ifade etti. 

SATICILAR DA DÂHİL EDİLSİN 
Düzenlemede, satıcıların şikâyet eden tarafın da dosyasını görebilmesinin sağlanmasını talep eden Ağaoğlu, “Böylece kötü niyetli başvuru ve işlemler önlenir” diye konuştu. Satıcıların e-Devlet şifreleri olmadığından TUBİS’in UYAP bilişim sistemine entegre edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ağaoğlu “En azından avukatlar vekaletini aldıkları satıcıların hakkında açılmış dosyaları girip inceleme imkanına kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı. Günümüzde sahte belge işlemlerinin oldukça arttığına işaret eden Ağaoğlu, şunları kaydetti: Belgeler üzerinde tahribat yaparak bunları sisteme ekleyebilirler. Haksız suçlamaların ortaya çıkmaması için iki tarafın da dosyayı görebilmesi lazım. Bu imkan sağlandığında tüketici hakem heyetlerinden çok daha isabetli kararlar çıkacaktır. Böylece mahkemelerin iş yükü de azalır.

Başvuru için ne yapmalı?

 Başvuru için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasındaki form doldurulacak. Form olmaksızın yapılan başvurularda; şikayet edenin adı, soyadı,  T.C. kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgilerine yer verilecek. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu başvuru tarihindeki Merkez Bankası’nın belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilecek. Elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili formun eksiksiz doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekecek.