Safkan atlara ithalat izni geldi. İthalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek. Böylece Safkan Arap ve İngiliz atları ithal edilebilecek. Bu atların soy kütüğü ve kayıtları, 3 ay içinde müracaat edilmesi hâlinde atların kayıt ve tescil işlemleri yapılacak. Her bir at için de idari para cezası alınacak. Ayrıca yönetmelikle, daha önce Türk vatandaşları tarafından satın alınmış olan, ancak mevzuat sebebiyle ithalatı yapılamayan kısrak ve tayların da ithalatına izin verilecek. Bunlar için de 3 ay içinde müracaat şartı bulunacak.