Ekonomi yönetimi, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması konusundaki süreci başlatıyor. Türkiye Bankalar Birliğince (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacak. Uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yararlanacak. Uygulamayla, borçlarını ödemeye niyetli olan ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için bunu yerine getiremeyen müşterilerin, yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesinin amaçlandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Yeniden yapılandırma uygulaması ile; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların, kredi borçlarına ilişkin olarak çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında tedbirler alınacak. Böylece geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verilecektir. Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular, FYY’den yararlanamayacaktır.

Süreç nasıl işleyecek?
¥ Borçlular, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine başvurabilecek
¥ Başvurusu kabul edilen borçlular için ‘durumun korunması’ süreci başlayacak
¥ Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar (bankalar) da, borçlu hakkında icra takibi yapamayacak, mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacak.
¥ Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecek.
¥ Alacaklı kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacak.