Sefa Bilgitekin
ANKARA

Gıdadan kozmetiğe, tekstilden turizme kadar birçok faaliyet alanı bulunan helal tüketimde ipleri sıkı tutmak isteyen Helal Akreditasyon Kurumu, yeni bir çalışma başlattı. Kurum, Helal Akreditasyon Değerlendirme Kuruluşlarına verdiği vizenin hangi durumlarda askıya alınacağı ve iptal edileceği gibi düzenlemeleri içeren tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre kuruluşlara verilen akreditasyon; sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi, standartlarla belirlenen temel hatlardaki yeterliliğin ortadan kalkması ve tarafsızlık şartlarına uyulmaması durumlarında askıya alınacak. Buna ek olarak helal sertifikasının ve markasının amaç dışı kullanılması da akreditasyonun askıya alınmasına neden sayılacak. Ancak, kurum tarafından yapılacak denetimlerde söz konusu ihlallerin giderildiği belirlenirse, faaliyet kaldığı yerden devam edecek. Helal ürünlerde gerçek dışı belgenin düzenlenmesi durumunda ise kuruluşların akreditasyonu iptal edilecek. Yine, kurumun kasıtlı olarak yanlış delillerle bilgilendirilmesi, kurumun itibarını zedeleyici beyanlarda bulunulması da akreditasyonun iptaline yol açacak. Türkiye’de helal gıda pazarı şu an 15 milyar dolar büyüklüğe sahip... Bugüne kadar verilen helal belgesi sayısı 487...