Oğuzhan Şahin ANKARA
Hendek kazmadan duvar örülmesine, kamera sistemlerinden çit çekilmesine kadar varan tedbirler tarım arazilerine de yansıdı. Askerî birimlerin uyarısı üzerine, sınır boyunda ayçiçeği, mısır gibi uzun boylu bitkilerin ekimleri yasaklanıyor. Yasağın gerekçesi ise, bu bitkilerin, teröristler ve yasa dışı faaliyette bulunanlarca, saldırı veya gözetleme amaçlı kullanılması. Sınır boyundaki illerin valilikleri, gelen uyarılar üzerine arazi sahiplerini bilgilendirdi. Şanlıurfa Valiliği’nce yayımlanan genelgede, “Türkiye’nin içinde bulunduğu güvenlik ortamında hudut emniyetinin artırılması, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğinin korunması için önemli” denildi.