Oğuzhan ŞAHİN ANKARA
Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların “dinî nikâh” taleplerine Diyanet’ten olumlu cevap geldi. Sığınmacıların dinî nikâhları, Türkiye’deki müftülüklerce kıyılabilecek. Resmi nikâh kıyılabilmesi için, bağlı olunan nüfus müdürlüğünden “evlenme ehliyet belgesi” getirilmesi gerekiyor. Ancak Iraklı ve Suriyeli sığınmacılar, zor şartlar altında kaçarak geldiklerinden, resmi belge sunamama sıkıntısı yaşıyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden kişinin kimlik bilgileri ve medeni halini gösterir onaylı belge sunulması; bunun yanında “pasaport”, “seyahat belgesi”, “vatansız kişi kimlik belgesi”, “uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi”, “geçici koruma kimlik belgesi” gibi kişiyi tanıtıcı onaylı bir kimlik belgesini de ibraz etmesi isteniyor. Kamp dışında kalan sığınmacılar ise bu belgeleri sunmakta da sorun yaşıyor. Nikâh konusunda yaşanan görüş ayrılıkları ise, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği yazıyla aşıldı. Diyanet, il müftülüklerinden gelen talepler üzerine konuyu hem Din İşleri Yüksek Kurulu’na hem de Hukuk Müşavirliği’ne sordu. Hukuk Müşavirliği, “Geçici süre ile ülkemizde bulunan Irak ve Suriye vatandaşlarının talebi doğrultusunda dini nikahlarının müftülüklerimizce kıyılması hususunda hukuki engel bulunmamaktadır. Konu, İdare’nin takdirlerindedir” görüşünü iletti.