ABD'nin İran ve Rusya üzerinde bir hareket alanını genişletmek ve içerden belki onları zorlamak ve çökertmek gibi bir stratejisi var, ama bu politika gerçekten problemli çünkü politikanın Suriye ve Irak gibi ülkelerde yansıması şu; sahadaki paramiliter gruplar aracılığıyla politikasını hayata geçirmek, PYD ile bunu yapmaya çalışıyor. Hizbullah ile hatta bunları yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu paramiliter grupların ortak bir özelliği var, bunların çoğu taşeron örgütler. Yani bunlar öyle sizinle belli hedefler doğrultusunda hareket edebilecek gruplar değil. Bunların kendi gizli gündemleri var, onları destekleyen belli ülkeler var ve değişmez bazı ittifakları var. Amerika'nın en büyük yanılgısı burada bu ve bu paramiliter grupları desteklemek bölgeye istikrar getirmez, alt gruplar arasındaki çatışmaları körükler, katliamları körükler. Bölgeyi yumuşatır ve bu bölgedeki istikrarsızlığı komşu ülkelere transfer eder.