İsmail Sonsuz ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Mardin’de açıkladığı on maddelik kardeşlik seferberliğinde üzerinde durduğu konulardan biri de yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesiydi. Hükümet ve AK Parti bu konuda bir süredir kapsamlı bir reform üzerinde çalışıyor. Hazırlıklar, hükümette İçişleri Bakanlığı, AK Parti’de Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca koordine ediliyor. İşte üzerinde çalışılan adımlar:
- Belediye hizmetlerine standart gelecek. Uygunluk denetimini İçişleri Bakanlığı yapacak. Özellikle HDP’li belediyelerin ‘hizmet götürmeme’ veya ‘belediye imkanlarından kamunun yararlanmasını önleme’ gibi çabaları önlenecek. 
- Yerel yönetimlere yönelik denetim güçlendirilecek ve ‘hesap verilebilirlik’ esas olacak. Bunun için, Belediye, Büyükşehir, İl Özel İdaresi’nin de aralarında olduğu kanunlarda değişiklik yapılacak. 
- İmar planlarında oluşan değer artışlarından belediyeler de yararlanacak. 
- Başta dönüşüm alanları olmak üzere, ‘arsa altyapısının geliştirilmesi’ amacıyla yerel yönetimlere finans desteği sağlanacak.
- Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin kaynakları artırılacak. Bunun için Belediye Gelirleri, Emlak Vergisi ve İmar Kanunlarında değişiklikler planlanıyor.  Özellikle küçük ölçekli belediyelerin alacaklarının tahsilatında etkinliği artırılacak. 
- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında, büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler arasında uygulama birliği sağlanacak. İşletmeler için izin başvuruları ortak bir başvuru noktasından yapılacak.
- Yıllardır tabu haline gelen Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’na Türkiye’nin uyum sağladığı belirtiliyor. Bu kapsamda, düzenlemedeki Türkiye’nin çekinceleri kaldırılacak. Merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve yetki paylaşımı yeniden değerlendirilecek.  Ancak bu çalışmalar yapılırken ‘özyönetim’ gibi farklı anlayışlara yönelinmesine kesinlikle izin verilmeyecek. 
- Belediye başkanlarının yetki ve özlük hakları yeniden tanımlanacak. Pasaport ve silah taşıma konusundaki sıkıntıları giderilecek.