Oğuzhan ŞAHİN

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki tarlalarda eli kanlı terör örgütüne finansal kaynak için yetiştirilen kaçak kenevirin imha edilmesinin ardından denetimler yönetmelikle artırılacak. Bir süredir çeşitli kurumların değerlendirmesine sunulan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı’na göre “yetiştiricilik izni verilecek bölgeler” arasında Doğu ve Güneydoğu yer almıyor. Bu işle uğraşacak çiftçilerin daha önce “izinsiz kenevir ekmemiş, uyuşturucu imali, ticareti veya kullanımı işine girmemiş” olması şartı da aranacak.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, izinli kenevir yetiştiriciliği konusunda 19 ile müsaade edilecek. Bu iller şunlar: Amasya, Antalya, Burdur, Bartın, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak. 

GÜNEYDOĞU’YA VİZE YOK

Mevcut listede, Güneydoğu’daki illerden Şanlıurfa da bulunuyordu. Taslak yönetmelikte ise Şanlıurfa dahil, Güneydoğu’dan hiçbir il yer almıyor. Malatya dışında, Doğu Anadolu’daki illere de yine yetiştiricilik izni yok. Buna karşın yönetmelik taslağı, kenevir yetiştiricilik bölgelerini azaltma veya çoğaltma yetkisini bakanlığa veriyor. Şanlıurfa’nın yerine listeye Bartın ve Karabük alındı.
Çıkarılacak yönetmelik, kenevir yetiştiriciliğini sıkı kontrollere bağlıyor. Bu kapsamda, çiftçiler 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki amirliğine başvuracak. Başvuru dilekçesiyle birlikte, çiftçinin daha önce “izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma ve kullanma suçu işlemediği” bilgileri de yer alacak. Çiftçiler, hükümlere uyacaklarına dair taahhüt verecek. Çiftçi kayıt sistemine tabi olunması, üretim yerinin yüzölçümünü gösterir kroki ve nüfus bilgileri başvuruda bulunacak. Bilimsel araştırma amaçlı üniversitelerin ve araştırma ekiplerinin çalışmaları da bu yönetmeliğe tabi olacak. 

PERSONELE ÖZEL EĞİTİM

İzin verilecek yerler, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından tek tek kontrol edilecek. Yetiştiricilik alanının mahalli, yerleşim yerine veya ana yollara uzaklığı, personel ve ekipman durumu göz önüne alınacak. Kenevir yetiştiriciliği izin belgesinin bir örneği ve alanın krokisi, ilgili karakollara da verilecek. Çiftçiler de gerekli güvenlik tedbirlerini alacak. İzinsiz yetiştiricilik belirlenirse, hemen kolluk birimleri devreye girecek ve ürünlerin imhasının yanında, yetiştiriciler, adli mercilere intikal ettirilecek. İzin belgesi almasına rağmen, belgede belirtilen alandan farklı ve fazla yerde yetiştiricilik yapanlar için de aynı adımlar atılacak. Kontrol için özel personel eğitilecek. Her yıl ocak ayı sonuna kadar kolluk birimlerine bildirilecek teknik personel, hizmet içi eğitime alınacak. Hasat sonrası esrar elde edilmesini önlemek için kenevirin yan dal, yaprak ve çiçek gibi artıkları da derhal imha edilecek. Ekimden hasada kadar ayda en az bir kez kontrol yapılacak.