Buna göre, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.

Bursa Teknik Üniversitesine bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesine bağlı Aşı Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.