TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığınca üç ayda bir Türkçe ve İngilizce yayımlanan Radyovizyon dergisinin yeni sayısında "Türkçenin Dil Bekçileri" olarak bilinen başta Halit Kıvanç,  Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Doç. Dr. Enderhan Karakoç gibi usta isimler dilin doğru kullanımı, radyonun dildeki önemine ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Radyoda bir şey anlatmanın sanat olduğunu belirten Halit Kıvanç, "Çünkü öyle canlandıracaksınız ki dinleyici gözünün önüne getirebilecek anlattıklarınızı. Görmediği bir şey anlatıyorsunuz insanlara. Belki hayatında hiç otomobil görmemiş bir insana otomobil anlatıyorsunuz. Onun için radyo spikerinin anlatım dili çok önemlidir" ifadesini kullandı.
Kıvanç, radyoda haber verme tarzının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Dinleyicileri heyecanlandırıp korkutmamanız gerekir. Yanlış yoruma yol açacak şekilde konuşmamanız gerekir. Radyo spikerinin çok dikkatli olması lazım, karanlıkta yürür gibi. Karanlıkta yürüyen insan çukura da düşer, denize de. Spiker de halkın diline düşer" dedi.
Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın ise, "Söz Varlığımızdan Radyoya Radyodan Söz Varlığımıza" başlıklı yazısında, söz varlığının bir dildeki sözlerin bütünü olduğunu ve dilin zenginliğini ifade ediyor.
Doç. Dr. Enderhan Karakoç da "Radyo, Dil, Türkçe ve Milli Kültür" başlıklı yazısında, bu konuda tüm yayıncıların, TRT'nin hassasiyetini paylaşarak, belirli bir sorumluluk bilinci içinde hareket etmeleri ve kullandıkları dile daha fazla özen göstermeleri gerektiğini dile getirdi.