Tarihçi yazar Dr. Ahmet Uçar tarafından kaleme alınan “İlk Asırlar, İlk İlmihâller” isimli yazıda, ilmihâl kitaplarının ne maksatla yazıldıklarına temas ediliyor. Dosya yazıda, ilk ilmihâllerin, dinî hükümlerin daha kolay bir şekilde anlaşılması için yazıldığı anlatılıyor ve ilk Türkçe ilmihâl, kadınlar için yazılan ilk hususi ilmihâl gibi mevzulara temas ediliyor.