Reza Hemmatirad, İran kökenli bir sanatçı olmasına rağmen Osmanlı ve Türk büyüklerine dair yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Tarihî şahsiyetlerin doğru resmedilmediğinden yakınan sanatçı, geçtiğimiz yıllarda Osmanlı padişahlarının portrelerini tuvale aktarmıştı. Hemmatirad’ın idaresindeki Algan Sanat Grubu, şimdi de Fatih Sultan Mehmed’in hayatını, “Fatihname” projesinde minyatür sanatına taşıdı. 88 eserden meydana gelen ve 50 adeti geçtiğimiz günlerde Yeditepe Bienali çerçevesinde sergilenen eserlerin, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin farklı yerlerinde de görücüye çıkarılması düşünülüyor. Biz de sanatçı Reza Hemmatirad ile Osmanlı sevgisini ve eserlerini konuştuk...
Hemmatirad, Osmanlıya olan alakasını şöyle anlatıyor: Osmanlı sultanları, bugüne kadar hep Batılı prensler gibi resmedildiler. Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığının ders kitaplarında bile yer aldı. Malumunuz Yavuz Sultan Selim Han’ın, altın küpeli şekilde tasvir edildiği uydurma resim insanların hafızalarında. Hâlbuki onların ne kadar mütedeyyin ve sade bir hayat sürdüklerini tarihler yazıyor. Bütün bu yanlışlara karşı ben de sanatımla Osmanlıyı doğru bir şekilde anlatmak istedim. Onlar sadece bu sınırların padişahları değillerdi. Gerçekten dünya tarihe yön verip, iz bırakmış insanlardı. Osmanlı hanedanı, tek atandan gelen dünya tarihine iz bırakmış bir hanedandır. Aynı silsileye mensup 36 padişahın 6 asır boyunca  yaptığı işlerin benzeri yok.”

TARİH OKUMUYORLAR
Türk dizlerine sanat danışmanlığı da yapan Hemmatirad, beyazperdede yapılan “tarihî hatalardan” yakınıyor. “Osmanlıyı televizyon dizileriyle anlatma teşebbüsü şüphesiz iyiye yönelik bir çalışma” diyen sanatçı sözlerine şöyle devam ediyor: “Ancak ortaya çıkan eserler çok fazla itici şey barındırabiliyor. Dizi sektöründekiler yeterince tarih okumadıkları için bazen tamamen popüler kültüre yönelik eserler ortaya koyuyorlar. Hâlbuki padişahların hayatı yeterince renkli ve aksiyon dolu.”

Minyatürlerle Fatih’in hayatı
Fatih Sultan Mehmed Han’ın hayatını tarihî vesikalarla anlatmak için Fatihname projesine başladıklarını söyleyen sanatçı Hemmatirad, “Eserlerin, hikâyeler değil gerçeklere dayanması için 10’dan fazla akademisyenden danışmanlık aldık. 7 yıllık çabanın neticesinde 80’den fazla eser meydana geldi” şeklinde konuşuyor. Fatihname’yi yeni Fatihlerin çıkması için meydana getirdiklerini kaydeden İranlı asıllı sanatçı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Dünya tarihinde iz bırakmış çok fazla şahsiyete sahibiz. Ancak efsaneleri sevdiğimiz için bu insanların hayatlarını biraz abartılı olarak anlatıyoruz. Bu şekilde Padişahlar gerçeklikten uzaklaşmış oluyor; gençler de bu zatları erişilmez görerek, benzemeye çalışmıyor.”