Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "7 Haziran seçimi sonrasındaki tekrar koalisyon ihtimallerinin Türkiye'de doğmuş olması, hele de uzlaşmaz liderlerle koalisyonların yapılamamış olması, sanıyorum ki tekrar başkanlık sistemini tartışıyor, konuşuyor ve değerlendiriyor olmamızı gerektirecektir gelen günler içinde. Bu, bizim gibi iş başındaki bir seçim hükümetinin görev kapsamına girmez. Bu, 1 Kasım'dan sonraki iş başına gelecek olan siyasi iktidarın gündeminde olacaktır" dedi.
Türkeş, AA'ya açıklamalarda bulundu.
MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in başkanlık sistemiyle ilgili düşünceleri hatırlatılarak, "Bugünkü MHP yönetiminin başkanlık sistemi karşıtlığını nasıl yorumluyorsunuz" sorusu üzerine Türkeş, sistem yürüdüğü sürece devletin sistemi değiştirmeye çalışmadığını ifade etti.
Parlamenter sistem işliyor ve fonksiyon görüyorsa, durduk yerde "yönetim tarzını değiştirelim" diye bir düşüncenin ortaya atılmayacağını bildiren Türkeş, "Zamanında da koalisyonlar, koalisyonların uzun süreli olmayışı, uzlaşma sağlanamaması gibi yaşanan sıkıntılar nedeniyle rahmetli Türkeş hem bazı beyanlarında hem de bazı kitaplarında bu sisteme değinmişti" dedi.
MHP'nin mevcut yönetiminin, başkanlık sistemine gerek olmadığını savunduğunu belirten Türkeş, şöyle devam etti:
"Ama 7 Haziran seçimi sonrasındaki tekrar koalisyon ihtimallerinin Türkiye'de doğmuş olması, hele de uzlaşmaz liderlerle koalisyonların yapılamamış olması, sanıyorum ki tekrar başkanlık sistemini tartışıyor, konuşuyor ve değerlendiriyor olmamızı gerektirecektir gelen günler içinde. Bu, bizim gibi iş başındaki bir seçim hükümetinin görev kapsamına girmez. Bu, 1 Kasım'dan sonraki iş başına gelecek olan siyasi iktidarın gündeminde olacaktır."
- "Yapılan iyi şeyler vardır ama eksik kalanlar da vardır"
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği rolün Alparslan Türkeş'in MHP'ye biçtiği uluslararası vizyonla ne kadar örtüştüğü" sorusuna, "seçim hükümetinde görev yapan birisi olarak, AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu dönemle ilgili hassas terazi işletmenin doğru olmadığını düşündüğünü" söyledi. Türkeş, zamanın bir çok değişikliği beraberinde getirdiğini vurguladı.
Türkeş, "1990'ların Türkiyesi, 2000'in Türkiyesi, 2010'un Türkiyesi farklıdır. 2020-2023 vizyonu daha farklı meselelerdir. Bunları değerlendirirken objektif olabilmek adına çok varsayıma girmemek gerekir diye düşünüyorum. Yapılan iyi şeyler vardır ama eksik kalanlar da vardır. Bunların gelen yıllar içinde düzeltileceğini umuyorum" diye konuştu.
"Meral Akşener gibi tabanda karşılığı bulunan bazı isimler, MHP yönetimince milletvekili adayı gösterilmedi. Aday yapılmamak, bu isimlerin tasfiyesi anlamına mı geliyor" sorusuna karşılık Türkeş, siyaset yapmanın öncelikli olarak TBMM çatısı altında bulunmayı gerektireceğine işaret etti.
Türkeş, "Dışarıda siyaset olur mu? Olur ama etkili olmaz. Çünkü yasamanın içinde değilseniz yürütmeye geçme ihtimaliniz de yok mevcut parlamenter sistem içinde ama daha da önemlisi yasamanın içinde bir milletvekili değilseniz, siyasette, medyada görünürlüğünüz de dahil olmak üzere daha zayıflıyor. Bir çok arkadaşı, sadece Meral Hanım değil, toplumda beğenilen, temayüz etmiş, öne çıkmış insanların partiler tarafından değerlendirilmemesi o partiler açısından kayıptır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.
- "Sürpriz yok"
"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin size yaklaşımını ve karşılanmanızı nasıl buldunuz? Siz onları nasıl değerlendirdiniz" sorusuna Türkeş, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu önceden tanıdığını belirtti.
Türkeş, şöyle dedi:
"Yeni bir tanışma ve yeni bir tanışma ortamı söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımızı, danışman olduğu zamandan itibaren, çok sık olmasa bile belli aralarda görüştüğümüz, uluslararası meseleler öncelikli olmak üzere, sohbet ettiğimiz bir şahsiyet olması bakımından tanıyor ve biliyorum. Keza Sayın Cumhurbaşkanımız da öyledir. AK Parti diyince onu dışarıda tutamayız, o kurucusudur, o bakımdan."
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde sekiz yıl görev yaptığını, hem bu nedenle hem de TBMM komisyonlarındaki çalışmalarda çok sayıda AK Partili milletvekilini tanıdığını vurgulayan Türkeş, "Onun için sürpriz yok" ifadesini kullandı.
Türkeş, AK Parti ve MHP'nin aynı tabana sahip olduğuna dikkati çekerek, taban çalışmalarında büyük bir muhabbet, ilgi, sevgi ve sempatiyle karşılandığını bildirdi.
Türkeş, "Tabii ki bu safhada bir mukayese, hele de seçime giderken doğru değil ama ciddi ve disiplin bir çalışma gözlemliyorum. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezlerinde çok disiplinli ve koordineli çalıştıklarını söyleyebilirim" diye konuştu.