Siyasette başarılı olmanın önkoşulunu 'insanları samimiyetle dinlemek' olarak ifade eden Ravza Kavakçı Kan, kadınların toplumsal hayatın her alanında bulunması gerektiğini söyledi. Özellikle Türkiye'de kadın temsili konusunda mesafe kat etmenin zaman aldığını belirten Ravza Kavakçı Kan, “Başörtülü kadınlar olarak ilk kez 2015 senesinde mecliste hizmet etme hakkını kullanabildik” dedi.
“KADINLAR TOPLUMSAL HAYATIN HER ALANINDA BULUNMALI”
Toplumun yarıdan fazlasını temsil eden kadınların, mecliste de aynı aritmetiğe sahip olmaları gerektiğini belirten Ravza Kavakçı Kan, “Belirli birkaç İskandinav ülkesi hariç kadınlar genel olarak aday gösterilme noktasında sıkıntı yaşıyor. Biz kadınların toplumsal hayatın her alanında bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ama birçok sebepten dolayı Türkiye'de de kadınlarla ilgili mesafe kat etmek zaman aldı. Başörtülü kadınlar olarak ilk kez 2015 senesinde mecliste hizmet etme hakkını kullanma imkanı bulabildik. Bunun zaman içinde değişeceğini umut ediyorum. Toplumun yarıdan fazlasını temsil eden kadınlarımızın, aynı aritmetiği mecliste de göstermeleri gerekiyor” dedi. Kadınların, sadece kadın meselelerinde çalışma mecburiyetinde olmadığını da hatırlatan Ravza Kavakçı Kan, “Ben mühendis ve siyaset bilimci kimliklerimle de birçok alanda hizmet etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
EN BÜYÜK BEKLENTİ: BARIŞ
Siyasette başarılı olmak için insanları samimiyetle dinlemek gerektiğini söyleyen Ravza Kavakçı Kan, “Seçim sürecinde insanların beklentilerini dinlemeye ve anlamaya çalışıyoruz. Samimiyet ve dinlemenin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar siyasetçilerden hem ülke adına hem de bireysel yatırımlar bekliyor. Ekseriyetle yerel seçimleri ilgilendiren konularda talepler geliyor. Ancak şu anda Türkiye için en büyük zorluklardan biri terörün aktif hale gelmesi. Bu nedenle insanlar, barışın tekrar tesisi ve terörün ortadan kalkması yönünde taleplerini iletiyorlar” diye konuştu.