Genel Kurulda, konuşmaların tamamlanmasının ardından HDP'nin; "sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde meydana gelen yaşam hakkı ihlalleri konusunda gerekli tedbirleri almadığı ve sorunların derinleşmesine zemin hazırladığı" iddiasıyla İçişleri Bakanı Ala hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasının oylaması yapıldı. Oylamada, Ala hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmedi.